Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:907 · Visa fulltext
Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL114/2001 s1
CELEX-nr: 32001R0761
Ändring, SFS 2009:1227
Rubrik: Förordning (2009:1227) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ändring, SFS 2009:1481
Rubrik: Förordning (2009:1481) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2010-02-01
Ändring, SFS 2010:162
Rubrik: Förordning (2010:162) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:563
Rubrik: Förordning (2010:563) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:728
Rubrik: Förordning (2010:728) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2010:1484
Rubrik: Förordning (2010:1484) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1775
Rubrik: Förordning (2010:1775) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-01-02
Ändring, SFS 2010:1924
Rubrik: Förordning (2010:1924) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-01-03
Ändring, SFS 2010:1928
Rubrik: Förordning (2010:1928) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-01-04
Ändring, SFS 2011:639
Rubrik: Förordning (2011:639) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:700
Rubrik: Förordning (2011:700) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL342/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1221
Ändring, SFS 2012:41
Rubrik: Förordning (2012:41) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2012-02-21
Ändring, SFS 2012:552
Rubrik: Förordning (2012:552) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2012-10-01
Ändring, SFS 2012:728
Rubrik: Förordning (2012:728) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-01-02
Ändring, SFS 2012:753
Rubrik: Förordning (2012:753) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2012:921
Rubrik: Förordning (2012:921) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-01-03
Ändring, SFS 2013:74
Rubrik: Förordning (2013:74) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-05-01
Ändring, SFS 2013:139
Rubrik: Förordning (2013:139) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Ändring, SFS 2013:190
Rubrik: Förordning (2013:190) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:423
Rubrik: Förordning (2013:423) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-07-02
Ändring, SFS 2013:906
Rubrik: Förordning (2013:906) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287 vad gäller förteckningen över myndigheter som hör till Utbildningsdepartementet
Ändring, SFS 2013:1042
Rubrik: Förordning (2013:1042) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2014-01-02
Ändring, SFS 2014:80
Rubrik: Förordning (2014:80) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: upph. bil. 1; nuvarande bil. 2 betecknas bil.; ändr. 3, 20 §§; nya 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före 22 §
Ikraft: 2014-04-01
Förarbeten: EUTL342/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1221
Ändring, SFS 2014:136
Rubrik: Förordning (2014:136) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2014-05-01
Ändring, SFS 2014:1241
Rubrik: Förordning (2014:1241) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:168
Rubrik: Förordning (2015:168) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:229
Rubrik: Förordning (2015:229) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: upph. 16, 27 §§; nuvarande 20 a § betecknas 20 b §; ändr. 1, 3, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 §§, bil., rubr. närmast före 17 §; ny 20 a §, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2015-07-06
Ändring, SFS 2015:621
Rubrik: Förordning (2015:621) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:696
Rubrik: Förordning (2015:696) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:981
Rubrik: Förordning (2015:981) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:711
Rubrik: Förordning (2016:711) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 23, 30 §§
Ikraft: 2016-07-15
Ändring, SFS 2016:1351
Rubrik: Förordning (2016:1351) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2017:382
Rubrik: Förordning (2017:382) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:1331
Rubrik: Förordning (2017:1331) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:521
Rubrik: Förordning (2018:521) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1642
Rubrik: Förordning (2018:1642) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2074
Rubrik: Förordning (2018:2074) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:1130
Rubrik: Förordning (2020:1130) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1287
Rubrik: Förordning (2020:1287) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2021-02-01
Ändring, SFS 2023:849
Rubrik: Förordning (2023:849) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2024-01-01