Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:865 · Visa fulltext
Kommissionslag (2009:865)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2009-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:88, bet. 2008/09:CU23, rskr. 2008/09:247
Ändring, SFS 2017:698
Rubrik: Lag (2017:698) om ändring i kommissionslagen (2009:865)
Omfattning: ändr. 2, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2022:265
Rubrik: Lag (2022:265) om ändring i kommissionslagen (2009:865)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2022-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:85, bet. 2021/22:CU3, rskr. 2021/22:212