Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:730 · Visa fulltext
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2009-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288
Ändring, SFS 2010:1634
Rubrik: Lag (2010:1634) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2013:41
Rubrik: Lag (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016-04-12
Förarbeten: Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/113:146, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:42
Rubrik: Lag (2013:42) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 28 §; ny 16 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:627
Rubrik: Lag (2013:627) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:628
Rubrik: Lag (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 16 § i 2013:41
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:1029
Rubrik: Lag (2013:1029) om ändring i lagen (2013:627) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 16 § i 2013:627
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2013:1030
Rubrik: Lag (2013:1030) om ändring i lagen (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 16 § i 2013:628
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2014:120
Rubrik: Lag (2014:120) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: nya 21 a, 21 b §§
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164
Ändring, SFS 2015:200
Rubrik: Förordning (2015:200) om ikraftträdande av lagen (2013:42) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ikrafttr. av 2013:42
Förarbeten: direktiv 2001/83/EG
Ändring, SFS 2015:325
Rubrik: Lag (2015:325) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2015:333
Rubrik: Lag (2015:333) om ändring i lagen (2013:1030) om ändring i lagen (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 16 § i 2013:1030
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2016:134
Rubrik: Förordning (2016:134) om ikraftträdande av lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ikrafttr. av 2013:41
Förarbeten: direktiv 2011/62/EU
Ändring, SFS 2019:321
Rubrik: Lag (2019:321) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 16, 17, 19, 20, 21 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235