Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:689 · Visa fulltext
Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: EGTL10/2001 s33
CELEX-nr: 32001R0070
Ändring, SFS 2011:1027
Rubrik: Förordning (2011:1027) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 9 §§; ny 13 a §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: EUTL214/2008 s3
CELEX-nr: 32008R0800
Ändring, SFS 2011:1473
Rubrik: Förordning (2011:1473) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:971
Rubrik: Förordning (2012:971) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller
Omfattning: ändr. 2, 5, 18 §§
Ikraft: 2013-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:479
Rubrik: Förordning (2013:479) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2014:1582
Rubrik: Förordning (2014:1582) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13 a §§, rubr. närmast före 4 §; ny 12 a §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:900
Rubrik: Förordning (2016:900) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-10-13
Ändring, SFS 2017:1300
Rubrik: Förordning (2017:1300) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 12 a §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1044
Rubrik: Förordning (2018:1044) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:192
Rubrik: Förordning (2019:192) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller
Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraft: 2019-05-08
Ändring, SFS 2020:489
Rubrik: Förordning (2020:489) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller
Omfattning: ändr. 2, 10 §§
Ikraft: 2020-06-30
Ändring, SFS 2020:1263
Rubrik: Förordning (2020:1263) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller
Omfattning: ändr. 2, 5, 12 §§
Ikraft: 2021-01-15
Ändring, SFS 2021:855
Rubrik: Förordning (2021:855) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller
Omfattning: ändr. 2, 5, 11, 12 §§
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2021:854
Rubrik: Förordning (2021:854) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2020:1263; ny p 2 i ikrafttr.- och övergångsbest. till 2020:1263
Ikraft: 2021-10-01