Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:659 · Visa fulltext
Förordning (2009:659) om handel med läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:286
Rubrik: Förordning (2010:286) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010-06-01
Ändring, SFS 2013:21
Rubrik: Förordning (2013:21) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §; nya 13 a, 13 b §§, rubr. närmast före 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2013-03-01
Förarbeten: EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:52
Rubrik: Förordning (2013:52) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013-04-01
Ändring, SFS 2013:1041
Rubrik: Förordning (2013:1041) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 7, 11, 12, 13; ny 3 a §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:467
Rubrik: Förordning (2014:467) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2015:201
Rubrik: Förordning (2015:201) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: direktiv 2001/83/EG
Ändring, SFS 2015:462
Rubrik: Förordning (2015:462) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:855
Rubrik: Förordning (2016:855) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2018:491
Rubrik: (2018:491) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1109
Rubrik: Förordning (2018:1109) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 9, 10, 12, 14 §§
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:1110
Rubrik: Förordning (2018:1110) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 11, 14 §§; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:319
Rubrik: Förordning (2019:319) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019-08-01
Ändring, SFS 2019:1196
Rubrik: Förordning (2019:1196) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:164
Rubrik: Förordning (2020:164) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2021:1130
Rubrik: Förordning (2021:1130) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: upph. rubr. närmast före 11 §; ändr. 11 §; nya 10 b, 13 c §§, rubr. närmast före 10 b, 13 c §§
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:1269
Rubrik: Förordning (2021:1269) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: upph. 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2022-01-18
Ändring, SFS 2022:8
Rubrik: Förordning (2022:8) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2022-01-28
Ändring, SFS 2022:1844
Rubrik: Förordning (2022:1844) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 3, 3 a, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2023-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:97
Rubrik: Förordning (2023:97) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1, 11, 15 §§
Ikraft: 2023-04-01