Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:641 · Visa fulltext
Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2009-06-30
Ändring, SFS 2009:642
Rubrik: Förordning (2009:642) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 4 §, bil.; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:899
Rubrik: Förordning (2009:899) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2009:935
Rubrik: Förordning (2009:935) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2009-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1025
Rubrik: Förordning (2009:1025) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2009-12-01
Ändring, SFS 2009:1241
Rubrik: Förordning (2009:1241) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:18
Rubrik: Förordning (2010:18) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2010-02-15
Ändring, SFS 2010:165
Rubrik: Förordning (2010:165) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7, 10 §§, bil.; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:289
Rubrik: Förordning (2010:289) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2010-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:534
Rubrik: Förordning (2010:534) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:733
Rubrik: Förordning (2010:733) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1055
Rubrik: Förordning (2010:1055) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2010:1139
Rubrik: Förordning (2010:1139) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 2010-11-01
Ändring, SFS 2010:1766
Rubrik: Förordning (2010:1766) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 2, 6, 7 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:96
Rubrik: Förordning (2011:96) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2011-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:166
Rubrik: Förordning (2011:166) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:308
Rubrik: Förordning (2011:308) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2011:382
Rubrik: Förordning (2011:382) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Ändring, SFS 2011:420
Rubrik: Förordning (2011:420) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2011-05-15 överg.best.
Förarbeten: EUTL287/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1946
Ändring, SFS 2011:432
Rubrik: Förordning (2011:432) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-05-17
Ändring, SFS 2011:673
Rubrik: Förordning (2011:673) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 2, 5, 7 §§, bil.
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:818
Rubrik: Förordning (2011:818) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2011:948
Rubrik: Förordning (2011:948) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2011-07-25
Ändring, SFS 2011:961
Rubrik: Förordning (2011:961) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2011-09-01
Ändring, SFS 2011:1025
Rubrik: Förordning (2011:1025) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2011-11-01
Ändring, SFS 2011:1479
Rubrik: Förordning (2011:1479) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 8 §, bil.
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:40
Rubrik: Förordning (2012:40) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2012-02-21 överg.best.
Ändring, SFS 2012:48
Rubrik: Förordning (2012:48) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:99
Rubrik: Förordning (2012:99) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2012-04-01
Ändring, SFS 2012:164
Rubrik: Förordning (2012:164) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 2012-05-01
Ändring, SFS 2012:248
Rubrik: Förordning (2012:248) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: EUTL300/2009 s51
CELEX-nr: 32009R1071
Ändring, SFS 2012:351
Rubrik: Förordning (2012:351) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 3, 7 §§, bil.
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:460
Rubrik: Förordning (2012:460) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2012:557
Rubrik: Förordning (2012:557) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:610
Rubrik: Förordning (2012:610) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2012-11-01
Ändring, SFS 2012:634
Rubrik: Förordning (2012:634) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraft: 2012-12-01
Ändring, SFS 2012:812
Rubrik: Förordning (2012:812) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:49
Rubrik: Förordning (2013:49) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 2013-04-01
Ändring, SFS 2013:204
Rubrik: Förordning (2013:204) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 10 §, bil.
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:364
Rubrik: Förordning (2013:364) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:661
Rubrik: Förordning (2013:661) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraft: 2013-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:662
Rubrik: Förordning (2013:661) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:710
Rubrik: Förordning (2013:710) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-09-30
Förarbeten: EUTL94/2012 s1
CELEX-nr: 32012R0258
Ändring, SFS 2013:730
Rubrik: Förordning (2013:730) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2013-11-01
Ändring, SFS 2013:931
Rubrik: Förordning (2013:931) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 2, 7, 10 §§, bil.
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1113
Rubrik: Förordning (2013:1113) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-01-15
Ändring, SFS 2014:4
Rubrik: Förordning (2014:4) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014-02-17
Ändring, SFS 2014:6
Rubrik: Förordning (2014:6) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ny 11 a §
Ikraft: 2014-03-01
Ändring, SFS 2014:69
Rubrik: Förordning (2014:69) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL295/2010 s23
CELEX-nr: 32010R0995
Ändring, SFS 2014:131
Rubrik: Förordning (2014:131) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2014-04-08
Ändring, SFS 2014:160
Rubrik: Förordning (2014:160) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014-05-01
Ändring, SFS 2014:416
Rubrik: Förordning (2014:416) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2014:820
Rubrik: Förordning (2014:820) om ändring av offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2014:1080
Rubrik: Förordning (2014:1080) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-11-01
Ändring, SFS 2014:1310
Rubrik: Förordning (2014:1310) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014-11-25
Ändring, SFS 2014:1369
Rubrik: Förordning (2014:1369) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 10 §§, bil.
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:134
Rubrik: Förordning (2015:134) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:298
Rubrik: Förordning (2015:298) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:531
Rubrik: Förordning (2015:531) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-09-01
Ändring, SFS 2015:637
Rubrik: Förordning (2015:637) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:695
Rubrik: Förordning (2015:695) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:944
Rubrik: Förordning (2015:944) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-01-15
Ändring, SFS 2016:99
Rubrik: Förordning (2016:99) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:123
Rubrik: Förordning (2016:123) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 2, 7 §§, bil.
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2016:139
Rubrik: Förordning (2016:139) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-04-15
Ändring, SFS 2016:305
Rubrik: Förordning (2016:305) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2016:323
Rubrik: Förordning (2016:323) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2016:355
Rubrik: Förordning (2016:355) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-05-20
Ändring, SFS 2016:403
Rubrik: Förordning (2016:403) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:555
Rubrik: Förordning (2016:555) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-07-02
Ändring, SFS 2016:864
Rubrik: Förordning (2016:864) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 2, 7 §§, bil.
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2016:1005
Rubrik: Förordning (2016:1005) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:101
Rubrik: Förordning (2017:101) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 10 §, bil.
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:118
Rubrik: Förordning (2017:118) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-04-03
Ändring, SFS 2017:446
Rubrik: Förordning (2017:446) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:898
Rubrik: Förordning (2017:898) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-12-01
Ändring, SFS 2017:935
Rubrik: Förordning (2017:935) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-11-26
Ändring, SFS 2017:1078
Rubrik: Förordning (2017:1078) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2017:1248
Rubrik: Förordning (2017:1248) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:130
Rubrik: Förordning (2018:130) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-04-21
Ändring, SFS 2018:512
Rubrik: Förordning (2018:512) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:541
Rubrik: Förordning (2018:541) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1182
Rubrik: Förordning (2018:1182) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 2 §, bil.
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:1301
Rubrik: Förordning (2018:1301) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-08-02
Ändring, SFS 2018:1485
Rubrik: Förordning (2018:1485) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-07-31
Ändring, SFS 2018:1526
Rubrik: Förordning (2018:1526) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7, 10, bil.
Ikraft: 2018-10-01
Ändring, SFS 2018:1866
Rubrik: Förordning (2018:1866) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 2 §, bil.
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1929
Rubrik: Förordning (2018:1929) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2056
Rubrik: Förordning (2018:2056) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-02-01
Ändring, SFS 2019:76
Rubrik: Förordning (2019:76) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:215
Rubrik: Förordning (2019:215 ) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2019-06-01
Ändring, SFS 2019:257
Rubrik: Förordning (2019:257) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:315
Rubrik: Förordning (2019:315) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 2, 7 §§, bilagan
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:527
Rubrik: Förordning (2019:527) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-07-15
Ändring, SFS 2019:1167
Rubrik: Förordning (2019:1167) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 2 §, bil.
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1239
Rubrik: Förordning (2019:1239) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-01-02
Ändring, SFS 2020:9
Rubrik: Förordning (2020:9) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-02-15
Ändring, SFS 2020:69
Rubrik: Förordning (2020:69) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:89
Rubrik: Förordning (2020:89) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:156
Rubrik: Förordning (2020:156) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-04-15
Ändring, SFS 2020:267
Rubrik: Förordning (2020:267) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-06-01
Ändring, SFS 2020:380
Rubrik: Förordning (2020:380) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-06-30
Ändring, SFS 2020:556
Rubrik: Förordning (2020:556) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-06-22
Ändring, SFS 2020:557
Rubrik: Förordning (2020:557) om ändring i förordningen (2020:380) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil. i 2020:380
Ändring, SFS 2020:717
Rubrik: Förordning (2020:717) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-07-06
Ändring, SFS 2020:829
Rubrik: Förordning (2020:829) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-11-01
Ändring, SFS 2020:897
Rubrik: Förordning (2020:897) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-11-09
Ändring, SFS 2020:1186
Rubrik: Förordning (2020:1186) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1286
Rubrik: Förordning (2020:1286) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2021-02-01
Ändring, SFS 2021:9
Rubrik: Förordning (2021:9) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-01-10
Ändring, SFS 2021:149
Rubrik: Förordning (2021:149) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-03-02
Ändring, SFS 2021:214
Rubrik: Förordning (2021:214) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-03-29
Ändring, SFS 2021:275
Rubrik: Förordning (2021:275) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-05-03
Ändring, SFS 2021:441
Rubrik: Förordning (2021:441) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: upph. 11 a §; ändr. 2, 3, 11 §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:512
Rubrik: Förordning (2021:512) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:525
Rubrik: Förordning (2021:525) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-06-22
Ändring, SFS 2021:526
Rubrik: Förordning (2021:526) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:556
Rubrik: Förordning (2021:556) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-06-28
Ändring, SFS 2021:589
Rubrik: Förordning (2021:589) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-07-02
Ändring, SFS 2021:634
Rubrik: Förordning (2021:634) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2021:674
Rubrik: Förordning (2021:674) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:675
Rubrik: Förordning (2021:675) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:674
Ikraft: 2021-10-21
Ändring, SFS 2021:764
Rubrik: Förordning (2021:764) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2021-07-15
Ändring, SFS 2021:817
Rubrik: Förordning (2021:817) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-08-10
Ändring, SFS 2021:838
Rubrik: Förordning (2021:838) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2021-10-01
Ändring, SFS 2021:962
Rubrik: Förordning (2021:962) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2021:1068
Rubrik: Förordning (2021:1068) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-12-17
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/1937