Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:600 · Visa fulltext
Språklag (2009:600)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:153, bet. 2008/09:KrU9, rskr. 2008/09:271