Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:47 · Visa fulltext
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 2009-03-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:21, bet. 2008/09:KU5, rskr. 2008/09:157
Ändring, SFS 2010:428
Rubrik: Lag (2010:428) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§; nya 2 kap. 10 §, rubr. närmast före 2 kap. 10 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:116, bet. 2009/10:SoU18, rskr. 2009/10:289
Ändring, SFS 2010:1070
Rubrik: Lag (2010:1070) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379
Ändring, SFS 2012:225
Rubrik: Lag (2012:225) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:389
Rubrik: Lag (2012:389) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: nya 6 kap. 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 6 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:106, bet. 2011/12:FiU42, rskr. 2011/12:210
Ändring, SFS 2012:417
Rubrik: Lag (2012:417) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 3 §§, ny 3 kap. 7 §, rubr. närmast före 3 kap. 7 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr 2011/12:233
Ändring, SFS 2013:157
Rubrik: Lag (2013:157) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraft: 2013-05-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:63, bet. 2012/13:AU7, rskr. 2012/13:177
Ändring, SFS 2013:313
Rubrik: Lag (2013:313) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 6 kap. 5, 6, 7 §§; ny 6 kap. 4 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212
Ändring, SFS 2013:820
Rubrik: Lag (2013:820) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 1 §
Ikraft: 2013-12-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:153, bet. 2013/14:KU2, rskr. 2013/14:21
Ändring, SFS 2014:569
Rubrik: Lag (2014:569) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:136, bet. 2013/14:KU40, rskr. 2013/14:311, EGTL206/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0723
Ändring, SFS 2016:1154
Rubrik: Lag (2016:1154) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:79
Rubrik: Lag (2017:79) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:180
Rubrik: Lag (2017:180) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:45, bet. 2016/17:TU9, rskr. 2016/17:163
Ändring, SFS 2017:593
Rubrik: Lag (2017:593) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:755
Rubrik: Lag (2017:755) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3 §§, 6 kap. 4, 4 a , 5, 7 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:576
Rubrik: Lag (2018:576) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: upph. 3 kap. 7 §, rubr. närmast före 3 kap. 7 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2019:650
Rubrik: Lag (2019:650) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:133, bet. 2019/20:SfU5, rskr. 2019/20:10
Ändring, SFS 2019:935
Rubrik: Lag (2019:935) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 3 kap. 2, 5 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 4 a §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:1115
Rubrik: Lag (2021:1115) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31
Ändring, SFS 2022:890
Rubrik: Lag (2022:890) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:1241
Rubrik: Lag (2022:1241) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2022-12-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:216, bet. 2021/22:AU15, rskr. 2021/22:426