Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:43 · Visa fulltext
Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2009-03-15
Upphävd: 2017-01-01
Ändring, SFS 2009:1077
Rubrik: Förordning (2009:1077) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 7, 13 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:2017
Rubrik: Förordning (2010:2017) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 7 a, 7 b, 7 c §§
Ikraft: 2011-01-28
Ändring, SFS 2011:500
Rubrik: Förordning (2011:500) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.
Omfattning: ändr. 1 a, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1601
Rubrik: Förordning (2011:1601) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012-01-30
Ändring, SFS 2012:295
Rubrik: Förordning (2012:295) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 1 b, 1 c, 2, 3, 4, 7, 7 c, 13 §§
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1114
Rubrik: Förordning (2013:1114) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. 1, 1 b, 3, 4, 5, 7 a, 7 c, 8, 9 §§
Ikraft: 2014-01-20 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1574
Rubrik: Förordning (2014:1574) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 2015-02-01
Ändring, SFS 2015:1045
Rubrik: Förordning (2015:1045) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. 1, 7 a §§
Ikraft: 2016-01-26 överg.best.
Ändring, SFS 2016:101
Rubrik: Förordning (2016:101) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
Omfattning: ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2016-03-22 överg.best.
Ändring, SFS 2016:456
Rubrik: Förordning (2016:456) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. 1, 7 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2016:937
Omfattning: upph.