Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:43 · Visa fulltext
Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2009-03-15
Upphävd: 2017-01-01
Ändring, SFS 2009:1077
Rubrik: Förordning (2009:1077) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 7, 13 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:2017
Rubrik: Förordning (2010:2017) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 7 a, 7 b, 7 c §§
Ikraft: 2011-01-28
Ändring, SFS 2011:500
Rubrik: Förordning (2011:500) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.
Omfattning: ändr. 1 a, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1601
Rubrik: Förordning (2011:1601) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012-01-30
Ändring, SFS 2012:295
Rubrik: Förordning (2012:295) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 1 b, 1 c, 2, 3, 4, 7, 7 c, 13 §§
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1114
Rubrik: Förordning (2013:1114) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. 1, 1 b, 3, 4, 5, 7 a, 7 c, 8, 9 §§
Ikraft: 2014-01-20 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1574
Rubrik: Förordning (2014:1574) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 2015-02-01
Ändring, SFS 2015:1045
Rubrik: Förordning (2015:1045) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. 1, 7 a §§
Ikraft: 2016-01-26 överg.best.
Ändring, SFS 2016:101
Rubrik: Förordning (2016:101) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
Omfattning: ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2016-03-22 överg.best.
Ändring, SFS 2016:456
Rubrik: Förordning (2016:456) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
Omfattning: ändr. 1, 7 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2016:937
Omfattning: upph.