Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:400 · Visa fulltext
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2009-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:150. bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:527
Rubrik: Lag (2009:527) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 5 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:550
Rubrik: Lag (2009:550) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 28 kap. 7 a §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:139, bet. 2008/09:SfU10, rskr. 2008/09:240
Ändring, SFS 2009:612
Rubrik: Lag (2009:612) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 13 §, 42 kap. 9 §; nya 29 kap. 13 a §, 38 kap. 8 a §, rubr. närmast före 29 kap. 13 a §, 38 kap. 8 a §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:152, bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256
Ändring, SFS 2009:613
Rubrik: Lag (2009:613) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, rubr. till 42 kap., rubr. närmast före 42 kap. 9 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256
Ändring, SFS 2009:676
Rubrik: Lag (2009:676) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 23 kap. 7 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:151, bet. 2008/09:UbU21, rskr. 2008/09:281
Ändring, SFS 2009:677
Rubrik: Lag (2009:677) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 8 §
Ikraft: 2009-07-14
Förarbeten: Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286
Ändring, SFS 2009:707
Rubrik: Lag (2009:707) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303, EUTL210/2006 s19
CELEX-nr: 32006R1082
Ändring, SFS 2009:871
Rubrik: Lag (2009:871) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:138, bet. 2008/09:AU9, rskr 2008/09:274
Ändring, SFS 2009:1017
Rubrik: Lag (2009:1017) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 1, 5 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2009:1020
Rubrik: Lag (2009:1020) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 10 kap. 10 §, rubr. till 42 kap.; nya 42 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d §§, rubr. närmast före 42 kap. 8 a §
Ikraft: 2009-12-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3
Ändring, SFS 2009:1270
Rubrik: Lag (2009:1270) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 29 kap. 4 §, rubr. närmast före 29 kap. 4 §, bil.
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:195 och prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:KrU3, rskr 2009/10:61
Ändring, SFS 2009:1293
Rubrik: Lag (2009:1293) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 6 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77
Ändring, SFS 2009:1419
Rubrik: Lag (2009:1419) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:30, bet. 2009/10:FiU7, rskr. 2009/10:86
Ändring, SFS 2010:30
Rubrik: Lag (2010:30) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 22 §, rubr. närmast före 30 kap. 22 §
Ikraft: 2010-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176
Ändring, SFS 2010:85
Rubrik: Lag (2010:85) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, 39 kap. 2, 6 §§; nya 39 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 39 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:56, bet. 2009/10:KU15, rskr. 2009/10:182
Ändring, SFS 2010:88
Rubrik: Lag (2010:88) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 22 kap. 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 22 kap. 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:64, bet. 2009/10:KU35, rskr. 2009/10:193
Ändring, SFS 2010:208
Rubrik: Lag (2010:208) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 1 §, 28 kap. 17 §, 37 kap. 3 §; rubr. närmast efter 28 kap. 10 §; ny 28 kap. 12 a §, rubr. närmast före 28 kap. 12 a §
Ikraft: 2010-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10AU7, rskr. 2009/10:208
Ändring, SFS 2010:214
Rubrik: Lag (2010:214) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 11 §
Ikraft: 2010-05-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:71, bet. 2009/10:KU36, rskr. 2009/10:209
Ändring, SFS 2010:368
Rubrik: Lag (2010:368) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 18 §, 35 kap. 1 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255
Ändring, SFS 2010:369
Rubrik: Lag (2010:369) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2, 18 §§, 35 kap. 1, 10 §§, 37 kap. 7 §
Ikraft: 2012-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255
Ändring, SFS 2010:372
Rubrik: Lag (2010:372) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 12 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:152, bet. 2009/10:JuU33, rskr. 2009/10:273
Ändring, SFS 2010:383
Rubrik: Lag (2010:383) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 17 §, 37 kap. 6 §
Ikraft: 2013-04-09
Förarbeten: Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233
Ändring, SFS 2010:456
Rubrik: Lag (2010:456) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 37 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:498
Rubrik: Lag (2010:498) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 17 kap. 4 a §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:297
Ändring, SFS 2010:520
Rubrik: Lag (2010:520) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 19 §, 29 kap. 8, 10 §§, bil.
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:573
Rubrik: Lag (2010:573) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §
Ikraft: 2010-07-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:180, bet. 2009/10:FiU22, rskr. 2009/10:311
Ändring, SFS 2010:628
Rubrik: Lag (2010:628) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 15 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2010:679
Rubrik: Lag (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 8, 10, 18 §§, 26 kap. 6, 7 §§, 44 kap. 3 §, rubr. närmast före 44 kap. 3 §, bil.; nya 25 kap. 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 25 kap. 8 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: rop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:715
Rubrik: Lag (2010:715) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 1 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Bet. 2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332
Ändring, SFS 2010:866
Rubrik: Lag (2010:866) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 23 kap. 1 §; ändr. 23 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 33 kap. 1 §, 36 kap. 4 §, rubr. närmast före 23 kap. 1, 2, 3, 5 §§; ny 25 kap. 13 a §, rubr. närmast före 23 kap. 1 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1048
Rubrik: Lag (2010:1048) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 4 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378
Ändring, SFS 2010:1305
Rubrik: Lag (2010:1305) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1343
Rubrik: Lag (2010:1343) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 14 §, rubr. närmast före 18 kap. 14 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:58, bet. 2010/11:KU6, rskr. 2010/11:28
Ändring, SFS 2010:1348
Rubrik: Lag (2010:1348) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 14 kap. 1 § betecknas 14 kap. 2 §; ändr. 13 kap. 2 §; ny 14 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:81, bet. 2010/11:KU3, rskr. 2010/11:26
Ändring, SFS 2010:1361
Rubrik: Lag (2010:1361) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. rubr. till 17 kap.; nya 17 kap. 7, 8 §§, rubr. närmast före 17 kap. 7, 8 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:231, bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34, EUTL131/2009 s101
CELEX-nr: 32009L0017
Ändring, SFS 2010:1436
Rubrik: Lag (2010:1436) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 17 kap. 3 §, 30 kap. 3 §, 41 kap. 1, 2 §§, 44 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2010:1507
Rubrik: Lag (2010:1507) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 6 kap. 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1540
Rubrik: Lag (2010:1540) om ändring i lagen (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:38
Ändring, SFS 2010:1633
Rubrik: Lag (2010:1633) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 20 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2010:1768
Rubrik: Lag (2010:1768) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 10 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 10 kap. 5 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:224, bet. 2010/11:CU2, rskr. 2010/11:60, EUTL108/2007 s1
CELEX-nr: 32007L0002
Ändring, SFS 2010:1883
Rubrik: Lag (2010:1883) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 19 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61
Ändring, SFS 2010:1890
Rubrik: Lag (2010:1890) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 31 kap. 22 a §, rubr. närmast före 31 kap. 22 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:225, bet. 2010/11:NU6, rskr. 2010/11:55
Ändring, SFS 2010:1982
Rubrik: Lag (2010:1982) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 26 §, 22 kap. 5 §, bil.; ny 22 kap. 3 a §, rubr. närmast före 22 kap. 3 a §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:37
Ändring, SFS 2010:2076
Rubrik: Lag (2010:2076) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 5 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:191
Rubrik: Lag (2011:191) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 23 kap. 7 §; nya 23 kap. 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:20, bet. 2010/11:UbU5, rskr. 2010/11:171
Ändring, SFS 2011:494
Rubrik: Lag (2011:494) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 5 §, rubr. närmast efter 35 kap., rubr. närmast före 35 kap. 5 §
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2011:553
Rubrik: Lag (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 17 kap. 7 §; nya 17 kap. 4 a §, 29 kap. 12 a §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a §, 29 kap. 12 a §
Ikraft: 2011-06-17
Förarbeten: Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259, EUTL131/2009 s114
CELEX-nr: 32009L0018
Ändring, SFS 2011:606
Rubrik: Lag (2011:606) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 §; ny 34 kap. 10 a §, rubr. närmast före 34 kap. 10 a §
Ikraft: 2011-06-18
Förarbeten: Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260, EUTL7/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0004
Ändring, SFS 2011:727
Rubrik: Lag (2011:727) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 29 kap. 10 a §, rubr. närmast före 29 kap. 10 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19, rskr. 2010/11:274, EUTL315/2007 s51
CELEX-nr: 32007L0059
Ändring, SFS 2011:739
Rubrik: Lag (2011:739) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 4 §, 27 kap. 4, 5, 10 §§, 31 kap. 16 §, 32 kap. 11 §, 43 kap. 5, 8 och 10 §§, 44 kap. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:98, bet. 2010/11:KU31, rskr. 2010/11:267
Ändring, SFS 2011:743
Rubrik: Lag (2011:743 ) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 33 kap. 1 §, 36 kap. 4 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254
Ändring, SFS 2011:744
Rubrik: Lag (2011:744) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 2010:208
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254
Ändring, SFS 2011:774
Rubrik: Lag (2011:774) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2011:779
Rubrik: Lag (2011:779) om ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. ingressen, 17 kap. 4 a § betecknas 17 kap. 4 b §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a § sätts närmast före 17 kap. 4 b § i 2011:553
Förarbeten: Bet. 2010/11:TU28, rskr 2010/11:286
Ändring, SFS 2011:864
Rubrik: Lag (2011:864) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 36 kap. 3, 8 §§, rubr. till 36 kap., rubr. närmast efter 3 kap., rubr. närmast före 36 kap. 3 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300
Ändring, SFS 2011:1036
Rubrik: Lag (2011:1036) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 3 §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4
Ändring, SFS 2011:1113
Rubrik: Lag (2011:1113) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 1, 15 §§; ny 26 kap. 10 a §, rubr. närmast före 26 kap. 10 a §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23
Ändring, SFS 2011:1202
Rubrik: Lag (2011:1202) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 31 kap. 10 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46
Ändring, SFS 2011:1217
Rubrik: Lag (2011:1217) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 33 kap. 4 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30
Ändring, SFS 2011:1427
Rubrik: Lag (2011:1427) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 27 kap. 1 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1544
Rubrik: Lag (2011:1544) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0024
Ändring, SFS 2011:1574
Rubrik: Lag (2011:1574) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 16 §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:24, bet. 2011/12:KU8, rskr. 2011/12:91
Ändring, SFS 2012:147
Rubrik: Lag (2012:147) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 10 §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:45, bet. 2011/12:FöU4, rskr. 2011/12:158
Ändring, SFS 2012:235
Rubrik: Lag (2012:235) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 29 kap. 5 §
Ikraft: 2012-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:288
Rubrik: Lag (2012:288) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 23, 26 §§, 18 kap. 19 §, 29 kap. 2 §, 38 kap. 5 §, 44 kap. 4 §, rubr. närmast före 29 kap. 2 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ändring, SFS 2012:311
Rubrik: Lag (2012:311) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 8 a §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:108, bet. 2011/12:SoU22, rskr. 2011/12:218
Ändring, SFS 2012:324
Rubrik: Lag (2012:324) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219, EUTL338/2003 s1, EUTL7/2009 s1
CELEX-nr: 32003R2201, 32009R0004
Ändring, SFS 2012:450
Rubrik: Lag (2012:450) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 34 kap. 10 a §, 36 kap. 1 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220, EUTL7/2009 s1, EUTL192/2011 s51,EUTL338/2003 s1,
CELEX-nr: 32009R0004, 22011A0722, 32003R2201
Ändring, SFS 2012:459
Rubrik: Lag (2012:459) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259
Ändring, SFS 2012:630
Rubrik: Lag (2012:630) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 15 kap. 6 §; ny 15 kap. 1 a §, rubr. närmast före 15 kap. 1 a §
Ikraft: 2012-12-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:157, bet. 2012/13:KU2, rskr. 2012/13:10
Ändring, SFS 2012:664
Rubrik: Lag (2012:664) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 15 §; ny 26 kap. 14 a §, rubr. närmast före 26 kap. 14 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:160, bet. 2012/13:SoU3, rskr. 2012/13:17
Ändring, SFS 2012:689
Rubrik: Lag (2012:689) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 17 kap. 7 b §, rubr. närmast före 17 kap. 7 b §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:7, bet. 2012/13:KU7, rskr. 2012/13:34, EUTL211/2009 s55, EUTL211/2009 s94
CELEX-nr: 32009L0072, 32009L0073
Ändring, SFS 2012:736
Rubrik: Lag (2012:736) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:175, bet. 2012/13:FiU13, rskr. 2012/13:25
Ändring, SFS 2012:765
Rubrik: Lag (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59
Ändring, SFS 2012:770
Rubrik: Lag (2012:770) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 20 kap. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3, rskr. 2012/13:35
Ändring, SFS 2012:778
Rubrik: Lag (2012:778) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 26 kap. 9 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Ändring, SFS 2012:804
Rubrik: Lag (2012:804) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 10 kap. 18 a §, rubr. närmast före 10 kap. 18 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60
Ändring, SFS 2012:828
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:324
Ändring, SFS 2012:846
Rubrik: Lag (2012:846) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 17 kap. 8 §; ny 17 kap. 7 a §, rubr. närmast före 17 kap. 7 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:77, EUTL64/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0016
Ändring, SFS 2012:850
Rubrik: Lag (2012:850) om ändring i lagen (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 § i 2012:765
Förarbeten: Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:77, EUTL64/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0016
Ändring, SFS 2012:920
Rubrik: Lag (2012:920) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 23 kap. 5 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Ändring, SFS 2012:956
Rubrik: Lag (2012:956) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 8, 8 a, 18 §§
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:133
Rubrik: Förordning (2013:133) om ikraftträdande av lagen (2010:383) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. av 2010:383
Ändring, SFS 2013:275
Rubrik: Lag (2013:275) om ändring i lagen (2012:956) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny p 3 övergångsbest. till 2012:956
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Ändring, SFS 2013:289
Rubrik: Lag (2013:289) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:72, bet. 2012/13:FiU39, rskr. 2012/13:213
Ändring, SFS 2013:314
Rubrik: Lag (2013:314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §; ny 19 kap. 3 a §, rubr. närmast före 19 kap. 3 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212
Ändring, SFS 2013:339
Rubrik: Lag (2013:339) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206
Ändring, SFS 2013:406
Rubrik: Lag (2013:406) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 12 §, 26 kap. 9 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:107, bet. 2012/13:SoU24, rskr. 2012/13:231
Ändring, SFS 2013:461
Rubrik: Lag (2013:461) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 32 kap. 3 §, rubr. närmast före 32 kap. 3 §; ny 32 kap. 3 a §, rubr. närmast före 32 kap. 3, 3 a §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252
Ändring, SFS 2013:626
Rubrik: Lag (2013:626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 18 §, 44 kap. 5 §; nya 25 kap. 17 a, 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före 25 kap. 17 a, 17 c §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:765
Rubrik: Lag (2013:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 8 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5
Ändring, SFS 2013:795
Rubrik: Lag (2013:795) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 23, 27 §§, 24 kap. 9 §; nya 24 kap. 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 24 kap. 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2013-12-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:163, bet. 2013/14:UbU4, rskr. 2013/14:20
Ändring, SFS 2013:878
Rubrik: Lag (2013:878) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 26 §, 22 kap. 5 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37
Ändring, SFS 2013:972
Rubrik: Lag (2013:972) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 15 kap. 1 a § betecknas 15 kap. 1 b §; ändr. 15 kap. 3, 6 §§, rubr. närmast före nuvarande 15 kap. 1 a § sätts närmast före 15 kap. 1 b §; ny 15 kap. 1 a §, rubr. närmast före 15 kap. 1 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:192, bet. 2013/14:KU6, rskr. 2013/14:59
Ändring, SFS 2013:1028
Rubrik: Lag (2013:1028) om ändring i lagen (2013:626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 17 a, 17 b §§ i 2013:626
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2013:1139
Rubrik: Lag (2013:1139) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:126
Ändring, SFS 2013:1148
Rubrik: Lag (2013:1148) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 1 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2014:29
Rubrik: Lag (2014:29) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:31, bet. 2013/14:SoU5, rskr. 2013/14:140
Ändring, SFS 2014:57
Rubrik: Lag (2014:57) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 29 kap. 14 §; nya 29 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast efter 29 kap. 5 §, rubr. närmast före 29 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Ändring, SFS 2014:259
Rubrik: Lag (2014:259) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:157, bet. 2013/14:JuU26, rskr. 2013/14:222, EUTL142/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0013
Ändring, SFS 2014:277
Rubrik: Lag (2014:277) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206
Ändring, SFS 2014:296
Rubrik: Lag (2014:296) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:117, bet. 2013/14:KrU5, rskr. 2013/14:227
Ändring, SFS 2014:304
Rubrik: Lag (2014:304) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 22 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34, rskr. 2013/14:251
Ändring, SFS 2014:329
Rubrik: Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar
Omfattning: ikrafttr. av 2012:450
Ändring, SFS 2014:344
Rubrik: Lag (2014:344) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 9 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:164, bet. 2013/14:SkU29, rskr. 2013/14:250, EUTL181/2013 s15
CELEX-nr: 32013R0608
Ändring, SFS 2014:357
Rubrik: Lag (2014:357) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 11 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:96, bet. 2013/14:SoU25, rskr. 2013/14:243, EUTL275/2012 s27
CELEX-nr: 32012L0025
Ändring, SFS 2014:361
Rubrik: Lag (2014:361) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 22 kap. 3 a §, rubr. närmast före 22 kap. 3 a §
Ikraft: 2014-07-03
Förarbeten: Prop. 2013/14:132, bet. 2013/14:TU16, rskr. 2013/14:229
Ändring, SFS 2014:403
Rubrik: Lag (2014:403) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 35 kap. 19 a §, rubr. närmast före 35 kap. 19 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:415
Rubrik: Lag (2014:415) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 24 kap. 8 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:162, bet. 2013/14:KU39, rskr. 2013/14:242
Ändring, SFS 2014:492
Rubrik: Lag (2014:492) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 30 §, rubr. närmast före 30 kap. 8 §; nya 30 kap. 4 a, 8 a §§
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:633
Rubrik: Lag (2014:633) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 18 a, 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, 18 kap. 1, 3, 11, 15, 16, 17 §§, 23 kap. 6 §, 29 kap. 10 §, 32 kap. 3 a §, 35 kap. 1, 4, 8, 19 a, 20, 21, 23 §§, 37 kap. 6 §, rubr. närmast före 21 kap. 4 §, 23 kap. 6 §, 35 kap. 19 a §; nya 18 kap. 16 a §, 21 kap. 4 a §, 35 kap. 10 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:806
Rubrik: Lag (2014:806) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 41 kap. 1, 2 §§, 44 kap. 1 §; ny 39 kap. 5 c §, rubr. närmast före 39 kap. 5 c §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Ändring, SFS 2014:830
Rubrik: Lag (2014:830) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 2 §
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:202, bet. 2013/14:SoU20, rskr. 2013/14:328
Ändring, SFS 2014:851
Rubrik: Lag (2014:851) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 34 kap. 1 §
Ikraft: 2014-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2014:887
Rubrik: Lag (2014:887) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 32 kap. 4, 5 §§, 36 kap. 1 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:225, bet. 2013/14:CU34, rskr. 2013/14:382
Ändring, SFS 2014:897
Rubrik: Lag (2014:897) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 16 §
Ikraft: 2015-01-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393
Ändring, SFS 2014:987
Rubrik: Lag (2014:987) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 30 §; ny 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2014:1563
Rubrik: Lag (2014:1563) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 29 kap. 5 a §
Ikraft: 2015-02-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:85
Ändring, SFS 2015:53
Rubrik: Lag (2015:53) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 35 kap. 4 a, 10 b §§
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101
Ändring, SFS 2015:66
Rubrik: Lag (2015:66) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105
Ändring, SFS 2015:196
Rubrik: Lag (2015:196) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 5 §, rubr. närmast före 35 kap. 5 §
Ikraft: 2015-05-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:51, bet. 2014/15:JuU11, rskr. 2014/15:149
Ändring, SFS 2015:268
Rubrik: Lag (2015:268) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 30 kap. 25 a §, rubr. närmast före 30 kap. 25 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:89, bet. 2014/15:NU19, rskr. 2014/15:193
Ändring, SFS 2015:283
Rubrik: Lag (2015:283) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 32 kap. 8 a §, rubr. närmast före 32 kap. 8 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197, direktiv 2013/30/EU
Ändring, SFS 2015:434
Rubrik: Lag (2015:434) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 10 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:63, bet. 2014/15:JuU20, rskr. 2014/15:257
Ändring, SFS 2015:438
Rubrik: Lag (2015:438) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 1 §
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Ändring, SFS 2015:603
Rubrik: Lag (2015:603) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 11 kap. 7 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:117, bet. 2015/16:KrU2, rskr. 2015/16:10
Ändring, SFS 2015:645
Rubrik: Lag (2015:645) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 5 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4, rskr. 2015/16:13
Ändring, SFS 2015:781
Rubrik: Lag (2015:781) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 16 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:20, bet. 2015/16:KU8, rskr. 2015/16:39
Ändring, SFS 2015:917
Rubrik: Lag (2015:917) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2015:973
Rubrik: Lag (2015:973) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 13 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102
Ändring, SFS 2015:1033
Rubrik: Lag (2015:1033) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 12, 13, 30 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 30 kap. 8 b §, 12 a, 12 b, 12 c, 12 d §§, 13 a §, rubr. närmast före 12 a §, 12 c §
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:62
Rubrik: Lag (2016:62) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b, 5, 30 §§
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:149
Rubrik: Lag (2016:149) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 28 kap. 16 a §, rubr. närmast före 28 kap. 16 a §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:418
Rubrik: Lag (2016:418) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 25 kap. 17 d §, rubr. närmast före 25 kap. 17 d §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:137, bet. 2015/16:SoU16, rskr. 2015/16:229
Ändring, SFS 2016:441
Rubrik: Lag (2016:441) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 30 kap. 4 c §
Ikraft: 2016-06-17
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:501
Rubrik: Lag (2016:501) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 43 kap. 5, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 43 kap. 10 §; ny 43 kap. 8 a §
Ikraft: 2016-10-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:144, bet. 2015/16:KU22, rskr. 2015/16:237
Ändring, SFS 2016:528
Rubrik: Lag (2016:528) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 17 c §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250
Ändring, SFS 2016:628
Rubrik: Lag (2016:628) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 30 kap. 12 c, 12 d §§ betecknas 30 kap. 12 d, 12 e §§; ny 30 kap. 12 c §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261
Ändring, SFS 2016:688
Rubrik: Lag (2016:688) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 34 kap. 6 §, rubr. närmast före 34 kap. 6 §
Ikraft: 2016-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2016:703
Rubrik: Lag (2016:703) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 28 kap. 10 a §, rubr. närmast före 28 kap. 10 a §
Ikraft: 2016-07-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267
Ändring, SFS 2016:728
Rubrik: Lag (2016:728) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 36 kap. 2 a §, 42 kap. 4 a §
Ikraft: 2023-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16.124, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264
Ändring, SFS 2016:750
Rubrik: Lag (2016:750) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269
Ändring, SFS 2016:758
Rubrik: Lag (2016:758) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 34 kap. 1 a §
Ikraft: 2017-01-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:148, bet. 2015/16:CU24, rskr. 2015/16:301
Ändring, SFS 2016:883
Rubrik: Lag (2016:883) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 7 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:175, bet. 2016/17:SkU2, rskr. 2016/17:7
Ändring, SFS 2016:1008
Rubrik: Lag (2016:1008) om ändring i offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 6 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16
Ändring, SFS 2016:1030
Rubrik: Lag (2016:1030) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Ändring, SFS 2016:1155
Rubrik: Lag (2016:1155) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 3 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2016:1203
Rubrik: Lag (2016:1203) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:7, bet. 2016/17:SkU7, rskr. 2016/17:62
Ändring, SFS 2016:1297
Rubrik: Lag (2016:1297) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 1 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr. 2016/17:121
Ändring, SFS 2016:1314
Rubrik: Lag (2016:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, 30 kap. 6, 30 §; nya 17 kap. 3 a §, 30 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 8 c §§, 32 kap. 6 a §, 35 kap. 9 a §, rubr. närmast före 17 kap. 3 a §, 30 kap. 8 c §, 32 kap. 6, 6 a §
Ikraft: 2017-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Ändring, SFS 2017:178
Rubrik: Lag (2017:178) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §, 13 kap. 5 §, 35 kap. 7 §, 43 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 3 §; nya 10 kap. 3 a, 4 a §§, 35 kap. 8 a, 13 a §§, rubr. närmast före 35 kap. 13 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:68, bet. 2016/17:JuU10, rskr. 2016/17:151
Ändring, SFS 2017:184
Rubrik: Lag (2017:184) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2017:314
Rubrik: Lag (2017:314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221
Ändring, SFS 2017:318
Rubrik: Lag (2017:318) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:78, bet. 2016/17:FiU30, rskr. 2016/17:214
Ändring, SFS 2017:351
Rubrik: Lag (2017:351) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 31 kap. 3 §
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242
Ändring, SFS 2017:377
Rubrik: Lag (2017:377) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 4 §, 26 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Ändring, SFS 2017:456
Rubrik: Lag (2017:456) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 1, 10 §§
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:89, prop. 2016/17:91, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270
Ändring, SFS 2017:499
Rubrik: Lag (2017:499) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273
Ändring, SFS 2017:594
Rubrik: Lag (2017:594) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 12 a §, rubr. närmast före 28 kap. 10 a, 12 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:600
Rubrik: Lag (2017:600) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 34 kap. 1 §
Ikraft: 2018-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:105, bet. 2016/17:FiU40, rskr. 2016/17:324
Ändring, SFS 2017:614
Rubrik: Lag (2017:614) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 11 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326
Ändring, SFS 2017:651
Rubrik: Lag (2017:651) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 30 §; ny 30 kap. 23 a §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:697
Rubrik: Lag (2017:697) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1012
Rubrik: Lag (2017:1012) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 18 kap. 6 §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2017:1076
Rubrik: Lag (2017:1076) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 6 kap. 8 §, 10 kap. 16, 22 §§, 18 kap. 11, 15, 17, 19 §§, 28 kap. 4 §, 35 kap. 1, 4, 6, 19 a §§, 39 kap. 3 §, 40 kap. 3 §, bil., rubr. närmast före 10 kap. 16 §, rubr. närmast efter 18 kap. 16 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:633; nya 18 kap. 17 a §, 27 kap. 9 a §, 40 kap. 1 a, 7 a §§, rubr. närmast före 18 kap. 17 a §, 27 kap. 9 a §, 40 kap. 1 a, 7 a §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:208, bet. 2017/18:KU3, rskr. 2017/18:37
Ändring, SFS 2017:1077
Rubrik: Lag (2017:1077) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 40 kap. 5 §; ny 11 kap. 4 a §, rubr. närmast före 11 kap. 4 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:198, bet. 2017/18:KU9, rskr. 2017/18:40
Ändring, SFS 2017:1133
Rubrik: Lag (2017:1133) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 15 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:203, bet. 2017/18:KU4, rskr. 2017/18:38
Ändring, SFS 2017:1135
Rubrik: Lag (2017:1135) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 12 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36
Ändring, SFS 2017:1246
Rubrik: Lag (2017:1246) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 33 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:19, bet. 2017/18:SoU12, rskr. 2017/18:85
Ändring, SFS 2017:1313
Rubrik: Lag (2017:1313) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Ändring, SFS 2018:84
Rubrik: Lag (2018:84) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 36 kap. 5 a §, rubr. närmast före 36 kap. 5 a §
Ikraft: 2018-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:43, bet. 2017/18:KU17, rskr. 2017/18:150
Ändring, SFS 2018:93
Rubrik: Lag (2018:93) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 41 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:KU7, rskr. 2017/18:154
Ändring, SFS 2018:140
Rubrik: Förordning (2018:140) om ikraftträdande av lagen (2016:1008) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. av 2016:1008
Ändring, SFS 2018:163
Rubrik: Lag (2018:163) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 18 §; ny 25 kap. 17 e §, rubr. närmast före 25 kap. 17 e §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186
Ändring, SFS 2018:220
Rubrik: Lag (2018:220) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 27 §, 21 kap. 7 §, rubr. närmast före 21 kap. 7 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:105, bet. 2017/18:KU23, rskr. 2017/18:224
Ändring, SFS 2018:498
Rubrik: Lag (2018:498) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 29 kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:208, bet. 2017/18:KU45, rskr. 2017/18:269
Ändring, SFS 2018:561
Rubrik: Lag (2018:561) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 2 §, rubr. närmast före 36 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:200, bet. 2017/18:CU24, rskr. 2017/18:315
Ändring, SFS 2018:591
Rubrik: Lag (2018:591) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 1, 3, 10 §§
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289
Ändring, SFS 2018:603
Rubrik: Lag (2018:603) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 12 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:123, bet. 2017/18:JuU32, rskr. 2017/18:303
Ändring, SFS 2018:682
Rubrik: Lag (2018:682) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 32 kap. 6 b §, rubr. närmast före 32 kap. 6 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ändring, SFS 2018:691
Rubrik: Lag (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 11 kap. 8 §, 21 kap. 4, 4 a, 8 §§, 22 kap. 2 §, 43 kap. 2, 9 §§, rubr. 22 kap. 2 §; nya 21 kap. 3 a §, rubr. närmast före 21 kap. 3 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2018:1093
Rubrik: Förordning (2018:1093) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 24 kap. 3 §; ny 24 kap. 3 a §, rubr. närmast före 24 kap. 3 a §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2017/18:193,bet. 2017/18:UbU26, rskr. 2017/18:332.
Ändring, SFS 2018:1114
Rubrik: Lag (2018:1114) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 17 kap. 4 c §, rubr. närmast före 17 kap. 4 c §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:221, bet. 2017/18:SoU27, rskr. 2017/18:354
Ändring, SFS 2018:1116
Rubrik: Lag (2018:1116) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 9 §, rubr. närmast före 28 kap. 9 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:161, bet. 2017/18:TU19, rskr. 2017/18:385
Ändring, SFS 2018:1144
Rubrik: Lag (2018:1144) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 40 kap. 7 b §, rubr. närmast före 40 kap. 7 b §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1157
Rubrik: Lag (2018:1157) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 4, 10 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356
Ändring, SFS 2018:1185
Rubrik: Förordning (2018:1185) om ikraftträdande av lagen (2017:600) om ändring
Omfattning: ikrafttr. av 2017:600
Ändring, SFS 2018:1194
Rubrik: Lag (2018:1194) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 10 kap. 20 a §, 32 kap. 10 a, 10 b, 10 c §§, 35 kap. 23 a, 23 b §§, rubr. närmast före 10 kap. 20 a §, 32 kap. 10 a, 10 b, 10 c §§, 35 kap. 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401
Ändring, SFS 2018:1201
Rubrik: Lag (2018:1201) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 32 kap. 3 §
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:231, bet. 2017/18:JuU36, rskr. 2017/18:391
Ändring, SFS 2018:1216
Rubrik: Lag (2018:1216) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 6, 17 c §§
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369
Ändring, SFS 2018:1228
Rubrik: Lag (2018:1228) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Ändring, SFS 2018:1245
Rubrik: Lag (2018:1245) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §; ny 17 kap. 7 c §, rubr. närmast före 17 kap. 7 c §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392
Ändring, SFS 2018:1269
Rubrik: Lag (2018:1269) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 1, 6 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388
Ändring, SFS 2018:1276
Rubrik: Lag (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 25 §, rubr. närmast före 30 kap. 25 a §; ny 30 kap. 25 b §
Ikraft: 2022-01-31
Förarbeten: Prop. 2017/18:196, bet. 2017/18:SoU29, rskr. 2017/18:417
Ändring, SFS 2018:1372
Rubrik: Lag (2018:1372) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 8 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:242, bet. 2017/18:FiU48, rskr. 2017/18:439, direktiv 2004/109/EG
Ändring, SFS 2018:1377
Rubrik: Lag (2018:1377) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 10 a §, rubr. närmast före 26 kap. 10 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:215, bet. 2017/18:SoU36, rskr. 2017/18:416
Ändring, SFS 2018:1400
Rubrik: Lag (2018:1400) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 12 e §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2018:1626
Rubrik: Lag (2018:1626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §, 32 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1
Ändring, SFS 2018:1708
Rubrik: Lag (2018:1708) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 2, 18 §§, 35 kap. 1, 4 a, 10, 10 b §§, 37 kap. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2018:1716
Rubrik: Lag (2018:1716) om ändring i lagen (2018:591) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 1, 10 §§ i 2018:591
Ändring, SFS 2018:1919
Rubrik: Lag (2018:1919) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 2, 8 §§, 10 kap. 4, 4 a, 7, 9, 13, 14 §§, 12 kap. 2 §, 13 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 15 kap. 5, 6 §§, 16 kap. 3 §, 17 kap. 8 §, 18 kap. 19 §, 21 kap. 8 §, 22 kap. 6 §, 23 kap. 8 §, 24 kap. 9 §, 25 kap. 18 §, 26 kap. 15 §, 27 kap. 10 §, 28 kap. 17 §, 29 kap. 14 §, 30 kap. 30 §, 31 kap. 26 §, 32 kap. 11 §, 33 kap. 5 §, 34 kap. 11 §, 35 kap. 24 §, 36 kap. 8 §, 38 kap. 9 §, 39 kap. 6 §, 40 kap. 8 §, 42 kap. 11 §, 43 kap. 11 § , 44 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2018:1936
Rubrik: Lag (2018:1936) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS8, bet. 2018/19:KU7, rskr. 2018/19:22
Ändring, SFS 2018:1968
Rubrik: Lag (2018:1968) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 6 kap. 11 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:281, bet. 2018/19:KU8, rskr. 2018/19:33
Ändring, SFS 2018:2000
Rubrik: Lag (2018:2000) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 21 kap. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Ändring, SFS 2018:2027
Rubrik: Lag (2018:2027) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 b §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Ändring, SFS 2018:2033
Rubrik: Lag (2018:2033) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Ändring, SFS 2018:2059
Rubrik: Lag (2018:2059) om ändring i lagen (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 21 kap. 8 § i 2018:691
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU17, rskr. 2018/19:92
Ändring, SFS 2018:2060
Rubrik: Lag (2018:2060) om ändring i lagen (2018:1919) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 21 kap. 8 § i 2018:1919
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU17, rskr. 2018/19:92
Ändring, SFS 2018:2093
Rubrik: Lag (2018:2093) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 20 §, rubr. närmast före 30 kap. 20 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61
Ändring, SFS 2019:213
Rubrik: Lag (2019:213) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 40 kap. 7 c §, rubr. närmast före 40 kap. 7 c §
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:47, bet. 2018/19:KU35, rskr. 2018/19:185
Ändring, SFS 2019:249
Rubrik: Lag (2019:249) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 43 kap. 4 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Ändring, SFS 2019:280
Rubrik: Lag (2019:280) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200
Ändring, SFS 2019:305
Rubrik: Lag (2019:305) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 19 §; nya 18 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 18 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Ändring, SFS 2019:311
Rubrik: Lag (2019:311) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 12 §, 44 kap. 3 §, rubr. närmast före 41 kap.
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:61, bet. 2018/19:KU36, rskr. 2018/19:226
Ändring, SFS 2019:342
Rubrik: Lag (2019:342) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 15 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:85, bet. 2018/19:SoU19, rskr. 2018/19:240
Ändring, SFS 2019:421
Rubrik: Lag (2019:421) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2019-07-21
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2019:434
Rubrik: Lag (2019:434) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2019-06-30
Förarbeten: Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:23
Ändring, SFS 2019:506
Rubrik: Lag (2019:506) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 11 kap. 3 a §, 24 kap. 7 a §, rubr. närmast före 24 kap. 7 a §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:58, bet. 2018/19:UbU21, rskr. 2018/19:273
Ändring, SFS 2019:607
Rubrik: Lag (2019:607) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 16 §
Ikraft: 2019-11-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:125, bet. 2019/20:JuU2, rskr. 2019/20:1, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:730
Rubrik: Lag (2019:730) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:763
Rubrik: Lag (2019:763) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:826
Rubrik: Lag (2019:826) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:159, bet. 2019/20:FiU13, rskr. 2019/20:26, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2019:937
Rubrik: Lag (2019:937) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 15 kap. 3 §, 19 kap. 3 §, 21 kap. 6 §, 25 kap. 11 §, 27 kap. 1 §, 30 kap. 25 §, 31 kap. 3 §, 37 kap. 5 §, 38 kap. 7 §, 44 kap. 5 §, rubr. närmast före 31 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:993
Rubrik: Lag (2019:993) om ändring i lagen (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 25 § i 2018:1276
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1184
Rubrik: Lag (2019:1184) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2018:1708; ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 1, 10 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44
Ändring, SFS 2019:1207
Rubrik: Lag (2019:1207) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 17 kap. 4 b, 4 c §§ betecknas 17 kap. 4 c, 4 d §§; ändr. rubr. närmast före 15 kap. 3 §, 18 kap. 4 §, rubr. närmast före 17 kap. 4 b, 4 c §§ sätts närmast före 17 kap. 4 c, 4 d §§; nya 15 kap. 3 a §, 17 kap. 4 b §, 18 kap. 4 a §, 19 kap. 3 b §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a, 4 b §§, 19 kap. 3 b §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:15, bet. 2019/20:TU4, rskr. 2019/20:74
Ändring, SFS 2020:66
Rubrik: Lag (2020:66) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 19 §, 44 kap. 5 §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170
Ändring, SFS 2020:109
Rubrik: Lag (2020:109) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5 c §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161
Ändring, SFS 2020:143
Rubrik: Lag (2020:143) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 31 kap. 4 §, rubr. närmast före 31 kap. 4 §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:57, bet. 2019/20:FiU27, rskr. 2019/20:182
Ändring, SFS 2020:182
Rubrik: Lag (2020:182) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 31 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 31 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190
Ändring, SFS 2020:277
Rubrik: Lag (2020:277) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 21 kap. 3, 3 a §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:95, bet. 2019/20:JuU15, rskr. 2019/20:232
Ändring, SFS 2020:309
Rubrik: Lag (2020:309) om ändring i lagen (2018:1216) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1216
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262
Ändring, SFS 2020:327
Rubrik: Lag (2020:327) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 40 kap. 1 a §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:102, bet. 2019/20:KU24, rskr. 2019/20:247
Ändring, SFS 2020:436
Rubrik: Lag (2020:436) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:74, bet. 2019/20:SkU14, rskr. 2019/20:292, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:452
Rubrik: Lag (2020:452) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 23 kap. 5 §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300
Ändring, SFS 2020:560
Rubrik: Förordning (2020:560) om ikraftträdande av lagen (2020:436) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. av 2020:436
Förarbeten: direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:569
Rubrik: Lag (2020:569) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1 §
Ikraft: 2020-10-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20: 340
Ändring, SFS 2020:575
Rubrik: Lag (2020:575) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 18 a §; nya 10 kap. 18 b, 22 a §§, 35 kap. 10 c §, rubr. närmast före 10 kap. 22 a §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:123, bet. 2019/20:JuU35, rskr. 2019/20:321
Ändring, SFS 2020:602
Rubrik: Lag (2020:602) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 18 kap. 18 a §, 31 kap. 11 a §, rubr. närmast före 18 kap. 18 a §, 31 kap. 11 a §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:156, bet. 2019/20:MJU20, rskr. 2019/20:338, direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2020:606
Rubrik: Lag (2020:606) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 23 kap. 2 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:127, bet. 2019/20:UbU23, rskr. 2019/20:348
Ändring, SFS 2020:620
Rubrik: Lag (2020:620) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 35 kap. 10 b § betecknas 35 kap. 10 d §; nya 23 kap. 6 a §, 26 kap. 9 b §, 35 kap. 10 b, 15 a §§, rubr. närmast före 23 kap. 6 a §, 35 kap. 15, 15 a §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333
Ändring, SFS 2020:773
Rubrik: Lag (2020:773) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 39 kap. 5 c §
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1
Ändring, SFS 2020:908
Rubrik: Lag (2020:908) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4, 4 b §§
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:173, bet. 2020/21:KU4, rskr. 2020/21:17
Ändring, SFS 2020:961
Rubrik: Lag (2020:961) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:179, bet. 2020/21:KU6, rskr. 2020/21:36
Ändring, SFS 2020:1036
Rubrik: Lag (2020:1036) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2020:1064
Rubrik: Lag (2020:1064) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 28 kap. 8 a, 8 b §§, rubr. närmast efter 28 kap. 8 §, rubr. närmast före 28 kap. 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63
Ändring, SFS 2020:1112
Rubrik: Lag (2020:1112) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 32 kap. 1 §, rubr. närmast efter rubr. till 32 kap.
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:86
Ändring, SFS 2020:1179
Rubrik: Lag (2020:1179) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 31 kap. 11 §, rubr. närmast före 31 kap. 11 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84
Ändring, SFS 2020:1276
Rubrik: Lag (2020:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 37 kap. 4 §
Ikraft: 2021-02-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135
Ändring, SFS 2021:37
Rubrik: Lag (2021:37) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 5 §, rubr. närmast före 35 kap. 5 §
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:52, bet. 2020/21:JuU13, rskr. 2020/21:169
Ändring, SFS 2021:46
Rubrik: Lag (2021:46) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:49, bet. 2020/21:SkU12, rskr. 2020/21:165
Ändring, SFS 2021:82
Rubrik: Lag (2021:82) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 30 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170
Ändring, SFS 2021:442
Rubrik: Lag (2021:442) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 24 kap. 8 a §, rubr. närmast före 24 kap. 8 a §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:141, bet. 2020/21:KU31, rskr. 2020/21:290
Ändring, SFS 2021:443
Rubrik: Lag (2021:443) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: upph. 24 kap. 8 a §, rubr. närmast före 24 kap. 8 a
Ikraft: 2026-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:141, bet. 2020/21:KU31, rskr. 2020/21:290
Ändring, SFS 2021:533
Rubrik: Lag (2021:533) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 8 §; ny 36 kap. 3 a §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315
Ändring, SFS 2021:544
Rubrik: Lag (2021:544) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318
Ändring, SFS 2021:580
Rubrik: Lag (2021:580) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 30 §; ny 30 kap. 23 b §
Ikraft: 2021-11-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:134, bet. 2020/21:MJU21, rskr. 2020/21:364, (EU) direktiv 2019/633
Ändring, SFS 2021:615
Rubrik: Lag (2021:615) om ändring i lagen (2018:1093) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 24 kap. 3, 3 a §§, ikrafttr.best. i 2018:1093
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:616
Rubrik: Lag (2021:616) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 30 kap. 25 c §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:617
Rubrik: Lag (2021:617) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 24 kap. 3, 3 a §§
Ikraft: 2022-01-31
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:618
Rubrik: Lag (2021:618) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 24 kap. 3, 3 a §§, 30 kap. 25 c §
Ikraft: 2022-05-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:644
Rubrik: Lag (2021:644) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 10 kap. 21, 23, 27 §§, 33 kap. 5 §, rubr. till 33 kap.; nya 33 kap. 4 a §, rubr. närmast före 33 kap. 4 a §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:143, bet. 2020/21:KU33, rskr. 2020/21:356
Ändring, SFS 2021:646
Rubrik: Lag (2021:646) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 10 kap. 18 c §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350
Ändring, SFS 2021:672
Rubrik: Lag (2021:672) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 12 §
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:168, bet. 2020/21:KU32, rskr. 2020/21:373
Ändring, SFS 2021:673
Rubrik: Lag (2021:673) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:672
Ikraft: 2021-10-21
Förarbeten: Prop. 2020/21:168, bet. 2020/21:KU32, rskr. 2020/21:373
Ändring, SFS 2021:891
Rubrik: Lag (2021:891) om ändring i lagen (2021:580) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 30 § i 2021:580
Förarbeten: Bet. 2021/22:KU2, rskr. 2021/22:6
Ändring, SFS 2021:898
Rubrik: Lag (2021:898) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 4 §; nya 17 kap. 3 b §, 32 kap. 3 b §, rubr. närmast före 17 kap. 3 b §, 32 kap. 3 b §
Ikraft: 2021-12-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:193, bet. 2021/22:AU3, rskr. 2021/22:9, direktiv (EU) 2019/1937
Ändring, SFS 2021:918
Rubrik: Förordning (2021:918) om ikraftträdande av lagen (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. av 2018:1276
Ändring, SFS 2021:921
Rubrik: Förordning (2021:921) om ikraftträdande av lagen (2021:617) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. av 2021:617
Ändring, SFS 2021:1071
Rubrik: Lag (2021:1071) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 25 kap. 17 f §, rubr. närmast före 25 kap. 17 f §
Ikraft: 2021-12-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:221, bet. 2021/22:SoU5, rskr. 2021/22:29
Ändring, SFS 2021:1101
Rubrik: Lag (2021:1101) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 30 kap. 22 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42
Ändring, SFS 2021:1120
Rubrik: Lag (2021:1120) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 41 kap. 2 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44
Ändring, SFS 2021:1128
Rubrik: Lag (2021:1128) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 17 c §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:220, bet. 2021/22:SoU7, rskr. 2021/22:62
Ändring, SFS 2021:1184
Rubrik: Lag (2021:1184) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 42 kap. 9 §
Ikraft: 2021-12-15
Förarbeten: Prop. 2021/22:30, bet. 2021/22:KU8, rskr. 2021/22:35
Ändring, SFS 2021:1190
Rubrik: Lag (2021:1190) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 18 kap. 17, 18 §§, 37 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2023-03-07 den dag regeringen bestämmer
Förarbeten: Prop. 2020/21:222, bet. 2021/22:JuU9, rskr. 2021/22:59
Ändring, SFS 2022:142
Rubrik: Lag (2022:142) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 42 kap. 1, 2, 4 §§; ny 42 kap. 4 a §
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:68, bet. 2021/22:KU18, rskr. 2021/22:164.
Ändring, SFS 2022:143
Rubrik: Lag (2022:143) om ändring i lagen (2016:728) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 42 kap. 4 a § i 2016:728 betecknas 42 kap. 4 b §
Förarbeten: Prop. 2021/22:68, bet. 2021/22:KU18, rskr. 2021/22:164.
Ändring, SFS 2022:251
Rubrik: Lag (2022:251) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 24 kap. 8 b §, rubr. närmast före 24 kap. 8 b §
Ikraft: 2022-05-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:92, bet. 2021/22:FiU17, rskr. 2021/22:210
Ändring, SFS 2022:325
Rubrik: Lag (2022:325) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 2 §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243
Ändring, SFS 2022:377
Rubrik: Lag (2022:377) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 19 §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229
Ändring, SFS 2022:408
Rubrik: Lag (2022:408) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 5 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:108, bet. 2021/22:JuU18, rskr. 2021/22:272
Ändring, SFS 2022:496
Rubrik: Lag (2022:496) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 15 kap. 3 a §, 17 kap. 4 a §, 18 kap.4 a §, 19 kap. 3 b §, 44 kap. 4 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:583
Rubrik: Lag (2022:583) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 11 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:128, bet. 2021/22:SoU26, rskr. 2021/22:315
Ändring, SFS 2022:610
Rubrik: Lag (2022:610) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 16, 16 a §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:185, bet. 2021/22:JuU32, rskr. 2021/22:319
Ändring, SFS 2022:614
Rubrik: Lag (2022:614) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:127, bet. 2021/22:JuU39, rskr. 2021/22:317
Ändring, SFS 2022:619
Rubrik: Lag (2022:619) om ändring i lagen (2021:1190) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 § i 2021:1190, ikraftträdandebest. till 2021:1190
Förarbeten: Prop. 2021/22:127, bet. 2021/22:JuU39, rskr. 2021/22:317
Ändring, SFS 2022:678
Rubrik: Lag (2022:678) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 18 b, 22 a §§, 35 kap. 10 c §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:744
Rubrik: Lag (2022:744) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 30 kap. 12 c, 12 d, 12 e §§ betecknas 30 kap. 12 d, 12 e, 12 f §§; ändr. 30 kap. 8 b, 12, 12 a, 12 b §§, de nya 30 kap. 12 e, 12 f §§, 30 kap. 13, 30 §§, rubr. närmast före 30 kap. 12 §, rubr. närmast efter 30 kap. 9 §, rubr. närmast före 30 kap. 12 c § sätts närmast före 30 kap. 12 d §; ny 30 kap. 12 c §
Ikraft: 2022-08-12
Förarbeten: Prop. 2021/22:169, bet. 2021/22:FiU32, rskr. 2021/22:321
Ändring, SFS 2022:763
Rubrik: Lag (2022:763) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 1, 5 §§, 31 kap. 18 §; nya 30 kap. 8 d §, 31 kap. 17 a §, rubr. närmast före 31 kap. 17 a §
Ikraft: 2022-06-20
Förarbeten: Prop. 2021/22:179, bet. 2021/22:SfU24, rskr. 2021/22:330
Ändring, SFS 2022:793
Rubrik: Lag (2022:793) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 6 §; ny 35 kap. 13 b §, rubr. närmast före 35 kap. 13 b §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:186, bet. 2021/22:JuU35, rskr. 2021/22:347
Ändring, SFS 2022:874
Rubrik: Lag (2022:874) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 42 kap. 9 §
Ikraft: 2022-07-15
Förarbeten: Prop. 2021/22:235, bet. 2021/22:KU24, rskr. 2021/22:351
Ändring, SFS 2022:916
Rubrik: Lag (2022:916) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 19, 21, 23, 24 §§, 25 kap. 2, 11 §§, 26 kap. 15 §, rubr. närmast före 25 kap. 2 §; nya 26 kap. 1 a, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 26 kap. 1 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381
Ändring, SFS 2022:957
Rubrik: Lag (2022:957) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 36 kap. 1, 8 §§; ny 36 kap. 7 a §, rubr. närmast före 36 kap. 7 a §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378
Ändring, SFS 2022:993
Rubrik: Lag (2022:993) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 34 kap. 7, 8 §§
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375
Ändring, SFS 2022:1013
Rubrik: Lag (2022:1013) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nuvarande 17 kap. 4 § betecknas 17 kap. 3 c §; ändr. rubr. närmast före 17 kap. 4 § sätts närmast före 17 kap. 3 c §; ny 17 kap. 4 §, rubr. närmast före 17 kap. 4 §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:155, bet. 2021/22:UbU26, rskr. 2021/22:412
Ändring, SFS 2022:1242
Rubrik: Lag (2022:1242) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 28 kap. 11, 12, 12 a, 17 §§, rubr. närmast efter 28 kap. 10 a §, rubr. närmast före 28 kap. 11, 12 a, 13 §§
Ikraft: 2022-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:216, bet. 2021/22:AU15, rskr. 2021/22:426
Ändring, SFS 2022:1297
Rubrik: Lag (2022:1297) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 33 kap. 1 §, 36 kap. 4 §
Ikraft: 2022-08-02
Förarbeten: Prop. 2021/22:175, bet. 2021/22:AU14, rskr. 2021/22:427
Ändring, SFS 2022:1314
Rubrik: Lag (2022:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: utgår genom 2023:545
Förarbeten: Prop. 2021/22:186, bet. 2021/22:JuU46, rskr. 2021/22:454
Ändring, SFS 2022:1495
Rubrik: Lag (2022:1495) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 10 kap. 23 §, 44 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2023-01-02
Förarbeten: Prop. 2021/22:259, bet. 2022/23:TU2, rskr. 2022/23:18
Ändring, SFS 2022:1535
Rubrik: Lag (2022:1535) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 6 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:279, bet. 2022/23:JuU2, rskr. 2022/23:16
Ändring, SFS 2022:1538
Rubrik: Lag (2022:1538) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 15 kap. 1 a §, 27 kap. 5 §, 30 kap. 7, 17, 24 §§, 37 kap. 2 §; ny 10 kap. 5 c §, rubr. närmast före 10 kap. 5 c §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:251, bet. 2022/23:FiU15, rskr. 2022/23:33
Ändring, SFS 2022:1579
Rubrik: Lag (2022:1579) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 8 a §, 32 kap. 6 §, 39 kap. 5 b §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:23
Ändring, SFS 2022:1655
Rubrik: Lag (2022:1655) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 31 kap. 25 a §, rubr. närmast före 31 kap. 25 a §
Ikraft: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3, rskr. 2022/23:37.
Ändring, SFS 2022:1685
Rubrik: Lag (2022:1685) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 27 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:6, bet. 2022/23:SkU3, rskr. 2022/23:39, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2022:1758
Rubrik: Lag (2022:1758) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2023:20
Rubrik: Lag (2023:20) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 28 kap. 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 28 kap. 4 a §
Ikraft: 2023-02-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:48, bet. 2022/23:KU16, rskr. 2022/23:110
Ändring, SFS 2023:41
Rubrik: Lag (2023:41) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 25 kap. 15 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:257, bet. 2022/23:SoU4, rskr. 2022/23:115
Ändring, SFS 2023:54
Rubrik: Förordning (2023:54) om ikraftträdande av lagen (2021:1190) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. 18 kap. 17, 18 §§, 37 kap. 6, 7 §§ i 2021:1190
Ändring, SFS 2023:88
Rubrik: Lag (2023:88) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 36 kap. 5 b §, rubr. närmast före 36 kap. 5 b §
Ikraft: 2023-05-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:40, bet. 2022/23:KU15, rskr. 2022/23:129, direktiv (EU) 2019/1
Ändring, SFS 2023:106
Rubrik: Lag (2023:106) om ändring i lagen (2022:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: utgår genom 2023:546
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU7, rskr. 2022/23:133
Ändring, SFS 2023:162
Rubrik: Lag (2023:162) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 22 kap. 6 §; nya 17 kap. 1 a §, 22 kap. 1 a §, rubr. närmast före 17 kap. 1 a §
Ikraft: 2023-05-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:41, bet. 2022/23:SkU8, rskr. 2022/23:156
Ändring, SFS 2023:189
Rubrik: Lag (2023:189) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 25 §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:45, bet. 2022/23:SoU11, rskr. 2022/23:164
Ändring, SFS 2023:217
Rubrik: Förordning (2023:217) om ikraftträdande av lagen (2016:728) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. av 2016:728
Ändring, SFS 2023:284
Rubrik: Lag (2023:284) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 11 §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:82, bet. 2022/23:JuU19, rskr. 2022/23:188
Ändring, SFS 2023:298
Rubrik: Lag (2023:298) om ändring i lagen (2022:619) om ändring i lagen (2021:1190) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 § i 2022:619
Förarbeten: Prop. 2022/23:71, bet. 2022/23:JuU24, rskr. 2022/23:195
Ändring, SFS 2023:299
Rubrik: Förordning (2023:299) om ikraftträdande av lagen (2021:1190) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ikrafttr. av 9 kap. 2 § i 2021:1190
Ändring, SFS 2023:321
Rubrik: Lag (2023:321) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 35 kap. 23 c §, rubr. närmast före 35 kap. 23 c §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:71, bet. 2022/23:JuU24, rskr. 2022/23:195
Ändring, SFS 2023:335
Rubrik: Lag (2023:335) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 5 §; ny 10 kap. 2 a §, rubr. närmast före 10 kap. 2 a §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:97, bet. 2022/23:KU35, rskr. 2022/23:204
Ändring, SFS 2023:353
Rubrik: Lag (2023:353) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 23 kap. 2, 2 a §§, rubr. närmast före 23 kap. 2 §
Ikraft: 2023-07-02
Förarbeten: Prop. 2022/23:94, bet. 2022/23:UbU14, rskr. 2022/23:207
Ändring, SFS 2023:357
Rubrik: Lag (2023:357) om ändring i lagen (2021:443) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2021:443
Förarbeten: Prop. 2022/23:94, bet. 2022/23:UbU14, rskr. 2022/23:207
Ändring, SFS 2023:373
Rubrik: Lag (2023:373) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 16, 16 a §§
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:102, bet. 2022/23:JuU25, rskr. 2022/23:215
Ändring, SFS 2023:445
Rubrik: Lag (2023:445) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: nya 35 kap. 12 b, 12 c §§, rubr. närmast före 35 kap. 12 b, 12 c §§
Ikraft: 2023-10-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:117, bet. 2022/23:JuU30, rskr. 2022/23:251
Ändring, SFS 2023:445
Rubrik: Lag (2023:445) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: utgår genom 2023:547
Förarbeten: Prop. 2022/23:117, bet. 2022/23:JuU30, rskr. 2022/23:251
Ändring, SFS 2023:460
Rubrik: Lag (2023:460) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 40 kap. 8 §; nya 17 kap. 1 b §, 40 kap. 7 d §, rubr. närmast före 17 kap. 1 b § , 40 kap. 7 d §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:34, bet. 2022/23:FiU35, rskr. 2022/23:266
Ändring, SFS 2023:460
Rubrik: Lag (2023:460) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 40 kap. 8 §; nya 17 kap. 1 b §, 40 kap. 7 d §, rubr. närmast före 17 kap. 1 b § , 40 kap. 7 d §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:34, bet. 2022/23:FiU35, rskr. 2022/23:266
Ändring, SFS 2023:545
Rubrik: Lag (2023:545) om ändring i lagen (2022:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: utgår 2022:1314
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU34, rskr. 2023/24:1
Ändring, SFS 2023:546
Rubrik: Lag (2023:546) om ändring i lagen (2023:106) om ändring i lagen (2022:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: utgår 2023:106
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU34, rskr. 2023/24:1
Ändring, SFS 2023:547
Rubrik: Lag (2023:547) om ändring i lagen (2023:445) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: utgår 2023:445
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU34, rskr. 2023/24:1
Ändring, SFS 2023:561
Rubrik: Lag (2023:561) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ny 15 kap. 3 b §
Ikraft: 2023-12-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:116, bet. 2022/23:JuU32, rskr. 2023/24:3
Ändring, SFS 2023:640
Rubrik: Lag (2023:640) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:121, bet. 2023/24:SkU2, rskr. 2023/24:12
Ändring, SFS 2023:693
Rubrik: Lag (2023:693) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 14 §, bil.
Ikraft: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:122, bet. 2023/24:SoU2, rskr. 2023/24:22
Ändring, SFS 2023:693
Rubrik: Lag (2023:693) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 14 §, bil.
Ikraft: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:122, bet. 2023/24:SoU2, rskr. 2023/24:22
Ändring, SFS 2023:707
Rubrik: Lag (2023:707) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 a §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:6, bet. 2023/24:TU3, rskr. 2023/24:39
Ändring, SFS 2023:718
Rubrik: Lag (2023:718) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 30 kap. 5 §; nya 30 kap. 4 d, 8 e §§
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:23, bet. 2023/24:FiU18, rskr. 2023/24:33
Ändring, SFS 2024:9
Rubrik: Lag (2024:9) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 35 kap. 5 §
Ikraft: 2024-02-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:57, bet. 2023/24:JuU12, rskr. 2023/24:117
Ändring, SFS 2024:32
Rubrik: Lag (2024:32) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 42 kap. 9 §
Ikraft: 2024-03-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:50, bet. 2023/24:SoU10, rskr. 2023/24:124
Ändring, SFS 2024:88
Rubrik: Lag (2024:88) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 26 kap. 1, 2, 7, 15 §§, 35 kap. 20 §; nya 26 kap. 14 b, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast före 26 kap. 14 b, 14 d §§
Ikraft: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, bet. 2023/24:SoU6, rskr. 2023/24:130
Ändring, SFS 2024:122
Rubrik: Lag (2024:122) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 5 och 12 d §§
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:8, bet. 2023/24:FiU15, rskr. 2023/24:135
Ändring, SFS 2024:142
Rubrik: Lag (2024:142) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 18 kap. 16 §
Ikraft: 2024-04-15
Förarbeten: Prop. 2023/24:61, bet. 2023/24:KU6, rskr. 2023/24:140
Ändring, SFS 2024:191
Rubrik: Lag (2024:191) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Omfattning: ändr. 44 kap. 4 §
Ikraft: 2024-05-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:60, bet. 2023/24:TU10, rskr. 2023/24:147