Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:381 · Visa fulltext
Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2011:638
Rubrik: Förordning (2011:638) om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
Omfattning: ändr. 12, 15 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2014:1060
Rubrik: Förordning (2014:1060) om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
Omfattning: ändr. 2, 14 §§
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2017:1299
Rubrik: Förordning (2017:1299) om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
Omfattning: ändr. 1, 2, 2 a, 3, 4, 5, 7, 10 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.