Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:381 · Visa fulltext
Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2011:638
Rubrik: Förordning (2011:638) om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
Omfattning: ändr. 12, 15 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2014:1060
Rubrik: Förordning (2014:1060) om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
Omfattning: ändr. 2, 14 §§
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2017:1299
Rubrik: Förordning (2017:1299) om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
Omfattning: ändr. 1, 2, 2 a, 3, 4, 5, 7, 10 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.