Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:367 · Visa fulltext
Apoteksdatalag (2009:367)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Ändring, SFS 2012:955
Rubrik: Lag (2012:955) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:625
Rubrik: Lag (2013:625) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:1027
Rubrik: Lag (2013:1027) om ändring i lagen (2013:625) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)
Omfattning: ändr. 8 § i 2013:625
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2015:324
Rubrik: Lag (2015:324) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2018:448
Rubrik: Lag (2018:448) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)
Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 2, 15 §§; ändr. 5, 9, 16 §§, rubr. närmast före 3 § sätts närmast före 2 §; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2018:1240
Rubrik: Lag (2018:1240) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2020-06-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370
Ändring, SFS 2021:1127
Rubrik: Lag (2021:1127) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:220, bet. 2021/22:SoU7, rskr. 2021/22:62