Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:302 · Visa fulltext
Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197, EUTL255/2005 s22
CELEX-nr: 32005L0036
Ändring, SFS 2010:678
Rubrik: Lag (2010:678) om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2012:465
Rubrik: Lag (2012:465) om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 3 kap. 3, 4 §§; ny 3 kap. 7 a §, rubr. närmast före 3 kap. 7 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:87, bet. 2011/12:MJU22, rskr. 2011/12:240, EUTL255/2005 s22
CELEX-nr: 32005L0036
Ändring, SFS 2014:709
Rubrik: Lag (2014:709) om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §, rubr. närmast före 5 kap. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:148
Rubrik: Lag (2016:148) om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: upph. 3 kap. 9 §, rubr. närmast före 3 kap. 9 §; ändr. 1 kap. 4 §, 3 kap. 1, 3, 4, 5, 6 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 9 §; nya 3 kap. 1 a, 5 a, 6 a §§, 7 kap. 16 §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2018:833
Rubrik: Lag (2018:833) om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 7 kap. 14 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1193
Rubrik: Lag (2018:1193) om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401