Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:260 · Visa fulltext
Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:CU:19, rskr. 2008/09:208