Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:237 · Visa fulltext
Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Ikraft: 2009-04-14
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145
Ändring, SFS 2010:161
Rubrik: Förordning (2010:161) om ändring i förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2011:381
Rubrik: Förordning (2011:381) om ändring i förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2011:1130
Rubrik: Förordning (2011:1130) om ändring i förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 6 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2012-01-01