Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:236 · Visa fulltext
Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Ikraft: 2009-04-14 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145
Ändring, SFS 2010:160
Rubrik: Förordning (2010:160) om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 1, 2, 11 §§
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:1755
Rubrik: Förordning (2010:1755) om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 8, 11 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2018:2010
Rubrik: Förordning (2018:2010) om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 6, 7, 11 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2022:43
Rubrik: Förordning (2022:43) om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-03-01