Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:236 · Visa fulltext
Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Ikraft: 2009-04-14 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145
Ändring, SFS 2010:160
Rubrik: Förordning (2010:160) om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 1, 2, 11 §§
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:1755
Rubrik: Förordning (2010:1755) om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 8, 11 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2018:2010
Rubrik: Förordning (2018:2010) om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 6, 7, 11 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2022:43
Rubrik: Förordning (2022:43) om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-03-01