Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1577 · Visa fulltext
Förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: EUTL214/2008 s3
CELEX-nr: 32008R0800
Ändring, SFS 2010:1123
Rubrik: Förordning (2010:1123) om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2010-11-01
Ändring, SFS 2013:481
Rubrik: Förordning (2013:481) om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2014:352
Rubrik: Förordning (2014:352) om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2014-06-01
Ändring, SFS 2014:1532
Rubrik: Förordning (2014:1532) om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 8, 10, 13, 17, 19 §§; ny 12 a §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:1050
Rubrik: Förordning (2018:1050) om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2018-07-01