Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1514 · Visa fulltext
Lag (2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: den dag regeringen bestämmer
Förarbeten: Prop. 2008/09:204, bet. 2009/10:JuU2, rskr. 2009/10:101