Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1464 · Visa fulltext
Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: EUTL171/2006 s90, EUTL165/2004 s1, EUTL70/2005 s1
CELEX-nr: 32006R0885, 32004R0882, 32005R0396
Ändring, SFS 2011:644
Rubrik: Förordning (2011:644) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 9, 19 §§; nya 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2014:869
Rubrik: Förordning (2014:869) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 9, 16, 27, 31 §§; nya 7 a, 28 a §§
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2015:295
Rubrik: Förordning (2015:295) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2016:1172
Rubrik: Förordning (2016:1172) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1265
Rubrik: Förordning (2016:1265) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 21, 31 §§
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2017:254
Rubrik: Förordning (2017:254) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2018:153
Rubrik: Förordning (2018:153) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: upph. 8, 8 b §§; ändr. 2, 3, 9, 20, 21, 24, 26 §§; nya 2 a, 15 a, 24 a, 25, 28 b, 28 c §§
Ikraft: 2018-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:72
Rubrik: Förordning (2019:72) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:712
Rubrik: Förordning (2019:712) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 13, 14, 14 a §§; ny 13 a §
Ikraft: 2019-12-09 överg.best.
Ändring, SFS 2022:11
Rubrik: Förordning (2022:11) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ny 15 b §
Ikraft: 2022-01-28
Ändring, SFS 2022:550
Rubrik: Förordning (2022:550) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:1462
Rubrik: Förordning (2022:1462) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 2, 9, 9 a §§
Ikraft: 2022-11-30 överg.best.
Ändring, SFS 2023:100
Rubrik: Förordning (2023:100) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ny 15 c §
Ikraft: 2023-04-01
Ändring, SFS 2023:619
Rubrik: Förordning (2023:619) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: upph. 8 a §; ändr. 2, 2 a, 3, 9, 13, 14 a, 24 a §§; nya 4 a, 8, 14 b, 14 c §§
Ikraft: 2023-12-01