Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1464 · Visa fulltext
Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: EUTL171/2006 s90, EUTL165/2004 s1, EUTL70/2005 s1
CELEX-nr: 32006R0885, 32004R0882, 32005R0396
Ändring, SFS 2011:644
Rubrik: Förordning (2011:644) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 9, 19 §§; nya 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2014:869
Rubrik: Förordning (2014:869) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 9, 16, 27, 31 §§; nya 7 a, 28 a §§
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2015:295
Rubrik: Förordning (2015:295) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2016:1172
Rubrik: Förordning (2016:1172) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1265
Rubrik: Förordning (2016:1265) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 21, 31 §§
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2017:254
Rubrik: Förordning (2017:254) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2018:153
Rubrik: Förordning (2018:153) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: upph. 8, 8 b §§; ändr. 2, 3, 9, 20, 21, 24, 26 §§; nya 2 a, 15 a, 24 a, 25, 28 b, 28 c §§
Ikraft: 2018-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:72
Rubrik: Förordning (2019:72) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:712
Rubrik: Förordning (2019:712) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ändr. 13, 14, 14 a §§; ny 13 a §
Ikraft: 2019-12-09 överg.best.
Ändring, SFS 2022:11
Rubrik: Förordning (2022:11) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ny 15 b §
Ikraft: 2022-01-28
Ändring, SFS 2022:550
Rubrik: Förordning (2022:550) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2022-10-01