Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1462 · Visa fulltext
Förordning (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1739
Rubrik: Förordning (2010:1739) om ändring i förordningen (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2022:769
Rubrik: Förordning (2022:769) om ändring i förordningen (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 §
Ikraft: 2022-06-20 överg.best.