Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1427 · Visa fulltext
Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:218, bet. 2009/10:JuU3, rskr. 2009/10:33, EUTL76/2005 s16, EGTL12/2001 s1
CELEX-nr: 32005F0214, 32001R0044
Ändring, SFS 2010:1439
Rubrik: Lag (2010:1439) om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2013:844
Rubrik: Lag (2013:844) om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 11 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:156, bet. 2013/14:JuU3, rskr. 2013/14:16, EUTL81/2009 s24
CELEX-nr: 32009F0299