Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1425 · Visa fulltext
Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: EUTL93/2006 s12
CELEX-nr: 32006R0510
Ändring, SFS 2014:519
Rubrik: Förordning (2014:519) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: EUTL39/2008 s16
CELEX-nr: 32008R0110
Ändring, SFS 2017:489
Rubrik: Förordning (2017:489) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ny 2 b §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2019:710
Rubrik: Förordning (2019:710) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraft: 2019-12-14
Ändring, SFS 2021:187
Rubrik: Förordning (2021:187) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2021:303
Rubrik: Förordning (2021:303) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 2 a §; ny 2 c §
Ikraft: 2021-05-25