Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1425 · Visa fulltext
Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: EUTL93/2006 s12
CELEX-nr: 32006R0510
Ändring, SFS 2014:519
Rubrik: Förordning (2014:519) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: EUTL39/2008 s16
CELEX-nr: 32008R0110
Ändring, SFS 2017:489
Rubrik: Förordning (2017:489) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ny 2 b §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2019:710
Rubrik: Förordning (2019:710) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraft: 2019-12-14
Ändring, SFS 2021:187
Rubrik: Förordning (2021:187) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2021:303
Rubrik: Förordning (2021:303) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 2 a §; ny 2 c §
Ikraft: 2021-05-25