Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1395 · Visa fulltext
Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:785
Rubrik: Förordning (2011:785) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget
Omfattning: upph. rubr. närmast före 18 §; ändr. 7, 18 §§; nya 17 a, 17 b §§, rubr. närmast före 17 a, 17 b §§
Ikraft: 2011-07-15
Ändring, SFS 2018:1525
Rubrik: Förordning (2018:1525) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-10-01
Ändring, SFS 2019:308
Rubrik: Förordning (2019:308) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 2, 6, 7, 8, 12, 13, 17 b §§; ny 2 a §
Ikraft: 2019-07-01