Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1386 · Visa fulltext
Förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL255/2005 s22
CELEX-nr: 32005L0036
Ändring, SFS 2012:527
Rubrik: Förordning (2012:527) om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §, rubr. närmast före 3 kap. 14 §
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2013:45
Rubrik: Förordning (2013:45) om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: ny 6 kap. 2 a §; rubr. närmast före 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2013-04-15
Ändring, SFS 2016:172
Rubrik: Förordning (2016:172) om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: upph. 3 kap. 3, 15, 18, 19 §§, rubr. närmast före 3 kap. 15, 18 §§; nuvarande 3 kap. 1 § betecknas 3 kap. 1 a §; ändr. den nya 3 kap. 1 a §, 3 kap. 12, 13, 16, 17 §§, 7 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 12 §, rubr. närmast före den tidigare 3 kap. 1 § sätts närmast före den nya 3 kap. 1 a §; ny 3 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2022:9
Rubrik: Förordning (2022:9) om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §; ny 5 kap. 4 §, rubr. närmast före 5 kap. 4 §
Ikraft: 2022-01-28
Ändring, SFS 2023:98
Rubrik: Förordning (2023:98) om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: nuvarande 2 kap. 2 § betecknas 2 kap. 3 §; ändr. den nya 2 kap. 3 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 2 §; nya 2 kap. 2 §, 5 kap. 5 §
Ikraft: 2023-04-01