Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1386 · Visa fulltext
Förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL255/2005 s22
CELEX-nr: 32005L0036
Ändring, SFS 2012:527
Rubrik: Förordning (2012:527) om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §, rubr. närmast före 3 kap. 14 §
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2013:45
Rubrik: Förordning (2013:45) om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: ny 6 kap. 2 a §; rubr. närmast före 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2013-04-15
Ändring, SFS 2016:172
Rubrik: Förordning (2016:172) om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: upph. 3 kap. 3, 15, 18, 19 §§, rubr. närmast före 3 kap. 15, 18 §§; nuvarande 3 kap. 1 § betecknas 3 kap. 1 a §; ändr. den nya 3 kap. 1 a §, 3 kap. 12, 13, 16, 17 §§, 7 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 12 §, rubr. närmast före den tidigare 3 kap. 1 § sätts närmast före den nya 3 kap. 1 a §; ny 3 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2022:9
Rubrik: Förordning (2022:9) om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §; ny 5 kap. 4 §, rubr. närmast före 5 kap. 4 §
Ikraft: 2022-01-28