Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:130 · Visa fulltext
Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2009-04-15 överg.best.
Ändring, SFS 2009:647
Rubrik: Förordning (2009:647) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2009-07-21
Ändring, SFS 2009:943
Rubrik: Förordning (2009:943) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2009-11-10
Ändring, SFS 2010:596
Rubrik: Förordning (2010:596) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 5 kap. 9 §; ny 5 kap. 11 §
Ikraft: 2010-07-20
Ändring, SFS 2010:1144
Rubrik: Förordning (2010:1144) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2010-11-25
Ändring, SFS 2011:110
Rubrik: Förordning (2011:110) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 2 kap. 7, 9 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 5 §; ny 2 kap. 6 a §
Ikraft: 2011-03-25 överg.best.
Ändring, SFS 2012:17
Rubrik: Förordning (2012:17) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §, ny 5 kap. 4 a §, p 5 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2012-02-21 överg.best.
Ändring, SFS 2012:643
Rubrik: Förordning (2012:643) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 9 17 §§
Ikraft: 2012-12-15
Ändring, SFS 2013:873
Rubrik: Förordning (2013:873) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2013-12-25
Ändring, SFS 2014:1098
Rubrik: Förordning (2014:1098) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: upph. 5 kap. 4 a §; ändr. 2 kap. 1, 3 §§, 3 kap. 4 §, 4 kap. 3, 8 §§, 5 kap. 2, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8 §; ny 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2014-10-25
Ändring, SFS 2015:939
Rubrik: Förordning (2015:939) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 2 kap. 13, 14 §§, 4 kap. 3, 4 §§; ny 2 kap. 14 a §
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:155
Rubrik: Förordning (2016:155) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 3, 7 §§, 3 kap. 3, 6 §§, 4 kap. 8 §, 5 kap. 2, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8 §; nya 3 kap. 3 a, 7 §§, 4 kap. 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 kap. 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2016-04-15 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1000
Rubrik: Förordning (2016:1000) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §; nya rubr. närmast före 3 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:15
Rubrik: Förordning (2017:15) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3, 5 §§, 2 kap. 4, 6 §§, 3 kap. 3 a §, 4 kap. 2 §, 5 kap. 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 kap. 4 §; ny 1 kap. 8 §, rubr. närmast före 1 kap. 8 §
Ikraft: 2017-03-07 överg.best.
Ändring, SFS 2017:852
Rubrik: Förordning (2017:852) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 2 kap. 1 §, 4 kap. 3, 4, 4 a §§, 8 kap. 2 §; ny 3 kap. 8 §, rubr. närmast före 3 kap. 8 §
Ikraft: 2017-09-20 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1041
Rubrik: Förordning (2018:1041) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §,; ny 1 kap. 9 §, rubr. närmast före 1 kap. 9 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:63
Rubrik: Förordning (2019:63) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 5 §
Ikraft: 2019-03-26 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1071
Rubrik: Förordning (2019:1071) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §, 5 kap. 2 §, 7 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1316
Rubrik: Förordning (2019:1316) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 5 §§, 2 kap. 5, 6 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2 §, 5 kap. 4 §
Ikraft: 2020-01-27 överg.best.
Ändring, SFS 2020:249
Rubrik: Förordning (2020:249) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2011:110
Ikraft: 2020-05-27
Ändring, SFS 2020:279
Rubrik: Förordning (2020:279) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- övergångsbest. i 2019:1316
Ikraft: 2020-06-10
Ändring, SFS 2021:246
Rubrik: Förordning (2021:246) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:110
Ikraft: 2021-05-15
Ändring, SFS 2021:1221
Rubrik: Förordning (2021:1221) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 4 kap. 10, 11 §§; nya 5 kap. 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 5 kap. 8 a §
Ikraft: 2022-01-10 överg.best.