Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1289 · Visa fulltext
Lag (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77
Ändring, SFS 2011:1433
Rubrik: Lag (2011:1433) om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2018:837
Rubrik: Lag (2018:837) om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327