Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1286 · Visa fulltext
Lag (2009:1286) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:25, bet. 2009/10:SkU20, rskr. 2009/10:56
Ändring, SFS 2011:343
Rubrik: Förordning (2011:343) om ikraftträdande av lagen (2009:1286) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter
Omfattning: ikrafttr.