Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:128 · Visa fulltext
Lag (2009:128) om yrkeshögskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2009-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:68, bet. 2008/09:UbU6, rskr. 2008/09:178
Ändring, SFS 2009:1040
Rubrik: Lag (2009:1040) om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8
Ändring, SFS 2016:1183
Rubrik: Lag (2016:1183) om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21 §§, rubr. närmast före 20 §; nya 6 a, 22 §§, rubr. närmast före 14, 22 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:198, bet. 2016/17:UbU5, rskr. 2016/17:64.
Ändring, SFS 2018:1352
Rubrik: Lag (2018:1352) om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan
Omfattning: nya 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e §§, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:218, bet. 2017/18:UbU28, rskr. 2017/18:431
Ändring, SFS 2019:936
Rubrik: Lag (2019:936) om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 4, 19 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48