Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1173 · Visa fulltext
Förordning (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:1192
Rubrik: Förordning (2011:1192) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 14 §; ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:377
Rubrik: Förordning (2012:377) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2012-06-30
Ändring, SFS 2012:787
Rubrik: Förordning (2012:787) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:497
Rubrik: Förordning (2013:497) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-08-01
Ändring, SFS 2013:599
Rubrik: Förordning (2013:599) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2013-07-22
Ändring, SFS 2017:236
Rubrik: Förordning (2017:236) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: upph. 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2019:216
Rubrik: Förordning (2019:216) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2019-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:546
Rubrik: Förordning (2022:546) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:767
Rubrik: Förordning (2022:767) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; nya 10 a, 10 b §§, rubr. närmast före 10 b §
Ikraft: 2022-06-20
Ändring, SFS 2023:467
Rubrik: Förordning (2023:467) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2024-01-01
Ändring, SFS 2023:467
Rubrik: Förordning (2023:467) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2024-01-01
Ändring, SFS 2024:73
Rubrik: Förordning (2024:73) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 3 a, 4, 5 §§; nya 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 4, 5 §§
Ikraft: 2024-04-01