Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1165 · Visa fulltext
Barlastvattenlag (2009:1165)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2017-09-08
Förarbeten: Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL64/2006 s1
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32006R0336
Ändring, SFS 2012:477
Rubrik: Lag (2012:477) om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Förarbeten: Prop. 2011/12:97, bet. 2011/12:TU17, rskr. 2011/12:244
Ändring, SFS 2015:442
Rubrik: Lag (2015:442) om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 §
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Ändring, SFS 2017:70
Rubrik: Förordning (2017:70) om ikraftträdande av barlastvattenlagen (2009:1165)
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1165
Ändring, SFS 2017:601
Rubrik: Lag (2017:601) om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)
Omfattning: upph. 2 kap. 5 §, 5 kap. 14 §; nya 5 kap. 7 a §, 10 kap. 2 §
Förarbeten: Prop. 2016/17:134, bet. 2016/17:TU18, rskr. 2016/17:329
Ändring, SFS 2018:835
Rubrik: Lag (2018:835) om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327