Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1031 · Visa fulltext
Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2009-12-15
Ändring, SFS 2011:1007
Rubrik: Förordning (2011:1007) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-10-18
Ändring, SFS 2015:464
Rubrik: Förordning (2015:464) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:807
Rubrik: Förordning (2016:807) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Omfattning: ändr. 1, 6, 7 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2018:1111
Rubrik: Förordning (2018:1111) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:707
Rubrik: Förordning (2020:707) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2020:818
Rubrik: Förordning (2020:818) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-11-01