Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1031 · Visa fulltext
Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2009-12-15
Ändring, SFS 2011:1007
Rubrik: Förordning (2011:1007) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-10-18
Ändring, SFS 2015:464
Rubrik: Förordning (2015:464) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:807
Rubrik: Förordning (2016:807) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Omfattning: ändr. 1, 6, 7 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2018:1111
Rubrik: Förordning (2018:1111) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:707
Rubrik: Förordning (2020:707) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2020:818
Rubrik: Förordning (2020:818) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-11-01