Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1024 · Visa fulltext
Förordning (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1276
Rubrik: Förordning (2009:1276) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Omfattning: ändr. 19 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ändring, SFS 2010:1185
Rubrik: Förordning (2010:1185) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2012:522
Rubrik: Förordning (2012:522) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2012-08-07
Ändring, SFS 2013:424
Rubrik: Förordning (2013:424) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2015:550
Rubrik: Förordning (2015:550) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Omfattning: ändr. 7, 10, 13, 19 §§
Ikraft: 2015-10-01
Ändring, SFS 2017:1269
Rubrik: Förordning (2017:1269) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; nya 1 a, 4 a, 17 a, 17 b, 17 c, 17 d, 17 e, 20 a §§, rubr. närmast före 17 a §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:89
Rubrik: Förordning (2018:89) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018-03-27
Ändring, SFS 2018:1047
Rubrik: Förordning (2018:1047) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:147
Rubrik: Förordning (2019:147) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-04-18