Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1 · Visa fulltext
Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2009-02-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL283/2001 s33, EGTL363/2006 s414
CELEX-nr: 32001L0077, 32006L0108
Upphävd: 2020-07-01
Ändring, SFS 2010:1104
Rubrik: Förordning (2010:1104) om ändring i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor
Omfattning: ändr. 3, 8, 11, 13, 18, 19, 30, 32 §§
Ikraft: 2010-10-01
Ändring, SFS 2011:351
Rubrik: Förordning (2011:351) om ändring i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: EGTL283/2001 s33, EUTL140/2009 s16
CELEX-nr: 32001L0077, 32009L0028
Ändring, SFS 2014:1280
Rubrik: Förordning (2014:1280) om ändring i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor
Omfattning: ändr. 5, 7, 8, 10, 11, 17, 20 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2020:486
Omfattning: upph.