Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:907 · Visa fulltext
Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL114/2001 s1
CELEX-nr: 32001R0761
Ändring, SFS 2009:1227
Rubrik: Förordning (2009:1227) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ändring, SFS 2009:1481
Rubrik: Förordning (2009:1481) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2010-02-01
Ändring, SFS 2010:162
Rubrik: Förordning (2010:162) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:563
Rubrik: Förordning (2010:563) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:728
Rubrik: Förordning (2010:728) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2010:1484
Rubrik: Förordning (2010:1484) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1775
Rubrik: Förordning (2010:1775) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-01-02
Ändring, SFS 2010:1924
Rubrik: Förordning (2010:1924) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-01-03
Ändring, SFS 2010:1928
Rubrik: Förordning (2010:1928) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-01-04
Ändring, SFS 2011:639
Rubrik: Förordning (2011:639) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:700
Rubrik: Förordning (2011:700) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL342/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1221
Ändring, SFS 2012:41
Rubrik: Förordning (2012:41) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2012-02-21
Ändring, SFS 2012:552
Rubrik: Förordning (2012:552) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2012-10-01
Ändring, SFS 2012:728
Rubrik: Förordning (2012:728) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-01-02
Ändring, SFS 2012:753
Rubrik: Förordning (2012:753) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2012:921
Rubrik: Förordning (2012:921) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-01-03
Ändring, SFS 2013:74
Rubrik: Förordning (2013:74) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-05-01
Ändring, SFS 2013:139
Rubrik: Förordning (2013:139) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Ändring, SFS 2013:190
Rubrik: Förordning (2013:190) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:423
Rubrik: Förordning (2013:423) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-07-02
Ändring, SFS 2013:906
Rubrik: Förordning (2013:906) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287 vad gäller förteckningen över myndigheter som hör till Utbildningsdepartementet
Ändring, SFS 2013:1042
Rubrik: Förordning (2013:1042) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2014-01-02
Ändring, SFS 2014:80
Rubrik: Förordning (2014:80) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: upph. bil. 1; nuvarande bil. 2 betecknas bil.; ändr. 3, 20 §§; nya 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före 22 §
Ikraft: 2014-04-01
Förarbeten: EUTL342/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1221
Ändring, SFS 2014:136
Rubrik: Förordning (2014:136) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2014-05-01
Ändring, SFS 2014:1241
Rubrik: Förordning (2014:1241) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:168
Rubrik: Förordning (2015:168) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:229
Rubrik: Förordning (2015:229) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: upph. 16, 27 §§; nuvarande 20 a § betecknas 20 b §; ändr. 1, 3, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 §§, bil., rubr. närmast före 17 §; ny 20 a §, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2015-07-06
Ändring, SFS 2015:621
Rubrik: Förordning (2015:621) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:696
Rubrik: Förordning (2015:696) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:981
Rubrik: Förordning (2015:981) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:711
Rubrik: Förordning (2016:711) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 23, 30 §§
Ikraft: 2016-07-15
Ändring, SFS 2016:1351
Rubrik: Förordning (2016:1351) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2017:382
Rubrik: Förordning (2017:382) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:1331
Rubrik: Förordning (2017:1331) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:521
Rubrik: Förordning (2018:521) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1642
Rubrik: Förordning (2018:1642) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2074
Rubrik: Förordning (2018:2074) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:1130
Rubrik: Förordning (2020:1130) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1287
Rubrik: Förordning (2020:1287) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2021-02-01