Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:866 · Visa fulltext
Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:169, bet. 2008/09:MJU23, rskr. 2008/09:289
Ändring, SFS 2011:618
Rubrik: Lag (2011:618) om ändring i lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257
Ändring, SFS 2014:1025
Rubrik: Lag (2014:1025) om ändring i lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2014-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364, EUTL343/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1224