Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:607 · Visa fulltext
Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: EUTL364/2004 s1
CELEX-nr: 32004R2006
Ändring, SFS 2011:397
Rubrik: Förordning (2011:397) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 2011-05-17
Ändring, SFS 2011:1218
Rubrik: Förordning (2011:1218) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 7 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: EUTL364/2004 s1
CELEX-nr: 32004R2006
Ändring, SFS 2015:122
Rubrik: Förordning (2015:122) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket
Omfattning: ändr. 1, 3, 7 §§
Ikraft: 2015-04-01
Ändring, SFS 2015:740
Rubrik: Förordning (2015:740) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: direktiv 2013/11/EU
Ändring, SFS 2016:242
Rubrik: Förordning (2016:242) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2016-09-01
Ändring, SFS 2016:1038
Rubrik: Förordning (2016:1038) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: direktiv 2014/17/EU
Ändring, SFS 2019:428
Rubrik: Förordning (2019:428) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 7 §§
Ikraft: 2019-08-01
Ändring, SFS 2020:31
Rubrik: Förordning (2020:31) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-03-01
Ändring, SFS 2020:93
Rubrik: Förordning (2020:93) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 7 §§
Ikraft: 2020-04-10