Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:251 · Visa fulltext
Förordning (2009:251) om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2009-04-15
Förarbeten: EUTL328/2006 s14, EUTL117/2008 s27, EUTL139/2004 s55, EUTL226/2004 s83
CELEX-nr: 32006L0088, 32008L0053, 32004R0853,
Upphävd: 2021-04-21
Ändring, SFS 2021:261
Rubrik: Förordning (2021:261) om upphävande av förordningen (2009:251) om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur
Omfattning: upph.