Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1593 · Visa fulltext
Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2012:814
Rubrik: Förordning (2012:814) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Omfattning: upph. 23, 24, 26 §§; ändr. 10, 20, 22, 25, 29 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2014:180
Rubrik: Förordning (2014:180) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Omfattning: nya 14 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2014:265
Rubrik: Förordning (2014:265) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 8, 32, 33 §§
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2015:607
Rubrik: Förordning (2015:607) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1347
Rubrik: Förordning (2017:1347) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Omfattning: ändr. 32, 33 §§; nya 9 a, 19 a §§
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:1051
Rubrik: Förordning (2018:1051) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:869
Rubrik: Förordning (2020:869) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2021-01-01