Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1474 · Visa fulltext
Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2010-02-01
Ändring, SFS 2010:242
Rubrik: Förordning (2010:242) om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010-05-01
Ändring, SFS 2013:1131
Rubrik: Förordning (2013:1131) om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1242
Rubrik: Förordning (2014:1242) om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:166
Rubrik: Förordning (2017:166) om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2018:1049
Rubrik: Förordning (2018:1049) om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:1078
Rubrik: Förordning (2019:1078) om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2020-01-01