Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:121 · Visa fulltext
Lag (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179
Ändring, SFS 2010:1577
Rubrik: Lag (2010:1577) om ändring i lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59