Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1173 · Visa fulltext
Förordning (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:1192
Rubrik: Förordning (2011:1192) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 14 §; ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:377
Rubrik: Förordning (2012:377) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2012-06-30
Ändring, SFS 2012:787
Rubrik: Förordning (2012:787) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:497
Rubrik: Förordning (2013:497) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-08-01
Ändring, SFS 2013:599
Rubrik: Förordning (2013:599) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2013-07-22
Ändring, SFS 2017:236
Rubrik: Förordning (2017:236) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: upph. 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2019:216
Rubrik: Förordning (2019:216) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2019-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:546
Rubrik: Förordning (2022:546) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:767
Rubrik: Förordning (2022:767) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; nya 10 a, 10 b §§, rubr. närmast före 10 b §
Ikraft: 2022-06-20