Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1165 · Visa fulltext
Barlastvattenlag (2009:1165)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2017-09-08
Förarbeten: Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL64/2006 s1
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048, 32006R0336
Ändring, SFS 2012:477
Rubrik: Lag (2012:477) om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Förarbeten: Prop. 2011/12:97, bet. 2011/12:TU17, rskr. 2011/12:244
Ändring, SFS 2015:442
Rubrik: Lag (2015:442) om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 §
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Ändring, SFS 2017:70
Rubrik: Förordning (2017:70) om ikraftträdande av barlastvattenlagen (2009:1165)
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1165
Ändring, SFS 2017:601
Rubrik: Lag (2017:601) om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)
Omfattning: upph. 2 kap. 5 §, 5 kap. 14 §; nya 5 kap. 7 a §, 10 kap. 2 §
Förarbeten: Prop. 2016/17:134, bet. 2016/17:TU18, rskr. 2016/17:329
Ändring, SFS 2018:835
Rubrik: Lag (2018:835) om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327