Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1058 · Visa fulltext
Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:213, bet. 2008/09:JuU30, rskr. 2009/10:2