Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1036 · Visa fulltext
Förordning (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2009-12-15
Upphävd: 2013-07-01
Ändring, SFS 2010:1876
Rubrik: Förordning (2010:1876) om ändring i förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för förskollärare
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:576
Rubrik: Förordning (2011:576) om ändring i förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för förskollärare
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 7, 8 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:458
Rubrik: Förordning (2013:458) om upphävande av förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare
Omfattning: upph.