Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1 · Visa fulltext
Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2009-02-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL283/2001 s33, EGTL363/2006 s414
CELEX-nr: 32001L0077, 32006L0108
Upphävd: 2020-07-01
Ändring, SFS 2010:1104
Rubrik: Förordning (2010:1104) om ändring i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor
Omfattning: ändr. 3, 8, 11, 13, 18, 19, 30, 32 §§
Ikraft: 2010-10-01
Ändring, SFS 2011:351
Rubrik: Förordning (2011:351) om ändring i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: EGTL283/2001 s33, EUTL140/2009 s16
CELEX-nr: 32001L0077, 32009L0028
Ändring, SFS 2014:1280
Rubrik: Förordning (2014:1280) om ändring i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor
Omfattning: ändr. 5, 7, 8, 10, 11, 17, 20 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2020:486
Omfattning: upph.