Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:962 · Visa fulltext
Lag (2008:962) om valfrihetssystem
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61, EGTL340/2002 s1
CELEX-nr: 32002R2195
Ändring, SFS 2009:856
Rubrik: Lag (2009:856) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2016:572
Rubrik: Lag (2016:572) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:1153
Rubrik: Lag (2016:1153) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:754
Rubrik: Lag (2017:754) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:831
Rubrik: Lag (2018:831) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:934
Rubrik: Lag (2019:934) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 7 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:901
Rubrik: Lag (2022:901) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ny 1 kap. 2 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:135, bet. 2021/22:FiU28, rskr. 2021/22:349
Ändring, SFS 2022:992
Rubrik: Lag (2022:992) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375