Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:962 · Visa fulltext
Lag (2008:962) om valfrihetssystem
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61, EGTL340/2002 s1
CELEX-nr: 32002R2195
Ändring, SFS 2009:856
Rubrik: Lag (2009:856) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2016:572
Rubrik: Lag (2016:572) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:1153
Rubrik: Lag (2016:1153) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:754
Rubrik: Lag (2017:754) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:831
Rubrik: Lag (2018:831) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:934
Rubrik: Lag (2019:934) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 7 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:901
Rubrik: Lag (2022:901) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ny 1 kap. 2 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:135, bet. 2021/22:FiU28, rskr. 2021/22:349
Ändring, SFS 2022:992
Rubrik: Lag (2022:992) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375