Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:9 · Visa fulltext
Lag (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2008-02-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122, EUTL310/2005 s 1
CELEX-nr: 32005L0056
Ändring, SFS 2011:431
Rubrik: Lag (2011:431) om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Omfattning: ändr. 4, 46 §§
Ikraft: 2011-06-06
Förarbeten: Prop. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6, rskr. 2010/11:224, EUTL310/2005 s1
CELEX-nr: 32005L0056
Ändring, SFS 2018:1474
Rubrik: Lag (2018:1474) om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:214, bet. 2017/18:AU14, rskr. 2017/18:428
Ändring, SFS 2022:1654
Rubrik: Lag (2022:1654) om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 22, 23, 27, 30, 32, 33, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 32 § sätts närmast före den nya 31 a §; nya 29 a, 31 a, 44 a §§, rubr. närmast före 44 a §
Ikraft: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3, rskr. 2022/23:37