Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:892 · Visa fulltext
Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 2008-12-12
Förarbeten: EUTL399/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1896
Ändring, SFS 2011:165
Rubrik: Förordning (2011:165) om ändring i förordningen (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2013:1064
Rubrik: Förordning (2013:1064) om ändring i förordningen (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande
Omfattning: upph. 8 §; rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2017:415
Rubrik: Förordning (2017:415) om ändring i förordningen (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande
Omfattning: ändr. 6, 14 §
Ikraft: 2017-07-14