Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:879 · Visa fulltext
Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 2008-12-12
Förarbeten: Prop. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4, rskr. 2008/09:3, EUTL399/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1896
Ändring, SFS 2010:1981
Rubrik: Lag (2010:1981) om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2013:1063
Rubrik: Lag (2013:1063) om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90
Ändring, SFS 2017:412
Rubrik: Lag (2017:412) om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande
Omfattning: ändr. 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2017-07-14
Förarbeten: Prop. 2016/17:123, bet. 2016/17:CU19, rskr. 2016/17:261