Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:834 · Visa fulltext
Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL266/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0066
Ändring, SFS 2009:909
Rubrik: Förordning (2009:909) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraft: 2009-08-27
Ändring, SFS 2010:79
Rubrik: Förordning (2010:79) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 12, 21 §§
Ikraft: 2010-03-31 överg.best.
Förarbeten: EUTL206/2009 s13
CELEX-nr: 32009D0603
Ändring, SFS 2011:56
Rubrik: Förordning (2011:56) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 30 §, rubr. närmast före 29 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:194
Rubrik: Förordning (2011:194) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 1, 21 §§
Ikraft: 2011-04-19
Ändring, SFS 2011:1006
Rubrik: Förordning (2011:1006) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 5, 22 §§
Ikraft: 2011-10-18
Ändring, SFS 2012:463
Rubrik: Förordning (2012:463) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2012-07-16
Ändring, SFS 2013:61
Rubrik: Förordning (2013:61) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 1, 9, 22 §§, rubr. närmast före 21 §; nya 3 a, 22 a, 22 b, 22 c §§
Ikraft: 2013-03-26
Ändring, SFS 2015:562
Rubrik: Förordning (2015:562) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 11, 19, 21 §§
Ikraft: 2015-10-13
Ändring, SFS 2016:806
Rubrik: Förordning (2016:806) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2020:701
Rubrik: Förordning (2020:701) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 5, 10, 22, 29, 30 §§
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: direktiv 2006/66/EG
Ändring, SFS 2022:129
Rubrik: Förordning (2022:129) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ny 23 a §, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft: 2022-04-01
Ändring, SFS 2022:1278
Rubrik: Förordning (2022:1278) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 19, 21 §§
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:136
Rubrik: Förordning (2023:136) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 19, 21 §§
Ikraft: 2023-05-01
Ändring, SFS 2023:660
Rubrik: Förordning (2023:660) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 3, 11 §§; ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraft: 2024-02-18